சிம்சோன் என்றொரு பலசாலி – Simson Entroru Balasaali

Deal Score0
Deal Score0

சிம்சோன் என்றொரு பலசாலி – Simson Entroru Balasaali

சிம்சோன் என்றொரு பலசாலி அவன்
சிங்கத்தைக் கொன்றதன் பலம் யோசி
அலக்காய்ப் பிடித்து அதனைக் கிழித்து
ஆட்டுக்குட்டி போல அடித்ததை வாசி
ஆண்டவர் கொடுத்தார் வல்லமை-அவர்
சமூகத்தில் என்றும் மகிமை தானே

வேண்டிடு வல்லமை பெற்றிடு இன்று
கள்ள சாத்தானையே வென்றிடு என்றும்

Simson Entroru Balasaali song lyrics in English

Simson Entroru Balasaali Avan
Singaththai Kontrathan Balam Yosi
Alakkaai Pidithu Athanai Kilithu
Aattukutti Pola Adiththathai Vaasi
Aandavar Koduththaar Vallami Avar
Samoogaththil Entrum Magimai Thaanae

Veandidu Vallamai Pettridu Intru
Kalla Saaththanaiyae Ventridu Entrum

Endeavour Songs |VBS

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo