சேனையில் பாலரே – Seanaiyil Paalarae searnthu

சேனையில் பாலரே – Seanaiyil Paalarae searnthu

சரணங்கள்


1. சேனையில் பாலரே சேர்ந்து ஒன்றாகவே
தேவனைத் தொழுது கை தட்டுங்கள் மிகக் கொட்டுங்கள்

2. பெத்லகேம் பாலனைப் புகழ் மனுவேலனை
புண்ணிய சீலனைப் போற்றுவோம் மகிழ் ஏற்றுவோம்

3. பாவிகள் நேசனைப் பாவ விமோசனை
பாவலர் வாசனைப் பண்புடன் துதி பாடுவோம்

4. ஆவின் குடி லவதரித்த அற்புதனை
தேவ குமாரனைத் தீயரின் பிணையாளனை

5. எம்பிரான் தம்பிரான் எம் குலத் தண்ணலாம்
இம்மானு வேலனாம் எல்லாரும் களிகூருவோம்

6. எங்கள் கிறிஸ்துவுக் கிங்கிதமாகவே
மங்கள சோபனம் மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம்


1.Seanaiyil Paalarae searnthu
Devanai Thozhthu Kai Thattungal Miga Kottungal

2.Bethlaheam Paalanai Pugal Manuvealanai
Punniya Seelanai Pottruvom Magil Yeattruvom

3.Paavigal Neasanai Paava Vimosanai
Paavalar Kumaaranai Theeyarin Pinaiyaalanai

4.Aavin Kudi Lavathariththa Arputhanai
Deva Kumaaranai Theeyarin Pinaiyaalanai

5.Empiraan Thampiraan Em Kula Thannalaam
Immaanu Vealanaam Ellaarum Kalikooruvom

6.Engal kirsithuvuk Kingithamaagavae
Mangala Sobanam Magilnthu Kondaaduvom

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo