தம் மக்கள் காக்கிறீர் – Tham Makkal Kaakkiraar

தம் மக்கள் காக்கிறீர் – Tham Makkal Kaakkiraar

1. தம் மக்கள் காக்கிறீர், கர்த்தா
பொங்குந் துயர் களிப்பிலும்
நம்புகிறேன் உம்மில்;
தம் மீட்பின் சக்தி அற்புதம்,
தந்தீர் யாவும் கல்வாரியில்
அவ்வன்பு உமதே

2. துதிப்பேன் இரட்சகர் உம்மை
பாடுவேன் என் புதுப் பாட்டை
உரைப்பேன் உம் குணம்,
அளவற்றதும் கிருபை
ஒளி மங்கிடா தும் முகம்
தாறீர் உமதுள்ளம்

3. தம் வாக்கை நம்பி நிற்கிறேன்
தம் வல்லமை தனிலும்
தம் கரம் தேற்றிடும்
தம் வாக்கால் ஜெயம் பெறுவேன்
தாமே எல்லாப் புகழும்
தமதே ஜெயமும்!

4. பூரணமாக்கும் உம் அன்பு
பூர்ண விடுதலை தரும்;
தாங்கும் உம் கிருபை
மங்கா நம்பிக்கை இன்பமும்
தம் பூரண வல்லமையும்
தம்மில் என தேயாம்!

Tham Makkal Kaakkiraar song lyrics in english

1.Tham Makkal Kaakkiraar,Karththaa
Pongun thuyar Kalippilum
Nambukirean Ummil
Tham Meetppin Sakthi Arputham
Thantheer Yaavum Kalvaariyil
Avvanbu Umathae

2.Thuthippean Ratchakar Ummai
Paaduvean En Puthupattai
Uraippean Um Gunam
Alavattrathum kirubai
ozhi Mangidaa Thum Mugam
Thaareer Umathullam

3.Tham Vaakkai Nambi Nirkirean
Tham Vallamai Thanilum
Tham Karam Theattridum
Tham Vaakkaal Jeyam Peruvean
Thaamae Ella Pugalum
Thamathae Jeyamum

4.Pooranamaakkum Um Anbu
Poorana Viduthalai Tharum
Thaangum Um Kirubai
Mangaa Nambikkai Inbamum
Tham Poorana Vallamaiyum
Thammil Ena Theyaam

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo