மன்னவன் இயேசு மானிடனாய் – Mannavan Yesu Maanidanaai

மன்னவன் இயேசு மானிடனாய் – Mannavan Yesu Maanidanaai

மன்னவன் இயேசு மானிடனாய்
மனுவை மீட்க தோன்றினாரே

1.பாரெல்லாம் படைத்தீர் வார்த்தையாலே
பாலகன் தம்மையோ தள்ளினாரே
பாரீரோ எந்தனின் பாழ் உள்ளத்தை
வாரீரோ உந்தனின் வீடாக்கிட

2.கந்தை என் நீதியைக் களைந்திட
கந்தை உடை தம்மில் தரித்தாரே
நிந்தையை நீக்கி தம் அந்தம் தந்து
மந்தைக்குள் மீண்டும் சேர்த்திடவே

3.மூன்று ஞானிகள் தேடிச்சென்று
மூன்றிலொன்றோனை பணிந்தனர்
ஞானியர் ஞானத்தை
அவமாக்கி மாதேவன்
ஞானமும் பெலனுமாய்

Mannavan Yesu Maanidanaai song lyrics in English

Mannavan Yesu Maanidanaai
Manuvai Meetka Thontrinaarae

1.Paarellaam Padaitheer Vaarthaiyalae
Paalagan Thammaiyo Thallinarae
Paareero Enthanin Paal Ullaththai
Vaareero Unthanin Veedakkida

2.Kanthai En Neethiyai Kalainthida
Kanthai Udai Thammil Tharitharae
Ninthaiyai Neekki Tham Antham Thanthu
Manthaikkul Meedum Searthidavae

3.Moontru Gnanigal Theadi Sentru
Moontrilontronai Paninthanar
Gnaniyar Gnanaththai
Avamakki Maa Devan
Gnanamum Belanumaai

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo