ఊహించలేని మేలులతో – Oohinchaleni Melulatho

Deal Score0
Deal Score0

ఊహించలేని మేలులతో – Oohinchaleni Melulatho

ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
నా యేసయ్యా నీకే నా వందనం (2)
వర్ణించగలనా నీ కార్యముల్
వివరించగలనా నీ మేలులన్ (2) ||ఊహించలేని||

మేలుతో నా హృదయం తృప్తిపరచినావు
రక్షణ పాత్రనిచ్చి నిను స్తుతియింతును (2)
ఇశ్రాయేలు దేవుడా నా రక్షకా
స్తుతియింతును నీ నామమున్ (2) ||ఊహించలేని||

నా దీనస్థితిని నీవు మార్చినావు
నా జీవితానికి విలువనిచ్చినావు (2)
నీ కృపకు నన్ను ఆహ్వానించినావు
నీ సన్నిధి నాకు తోడునిచ్చినావు (2) ||ఊహించలేని||

Oohinchaleni Melulatho song lyrics in English

Oohinchaleni Melulatho Nimpina
Naa Yesayyaa Neeke Naa Vandanam (2)
Varninchagalanaa Nee Kaaryamul
Vivarinchagalanaa Nee Melulan (2) ||Oohinchaleni||

Melutho Naa Hrudayam Thrupthiparachinaavu
Rakshana Paathranichchi Ninu Sthuthiyinthunu (2)
Israyelu Devudaa Naa Rakshakaa
Sthuthiyinthunu Nee Naamamun (2) ||Oohinchaleni||

Naa Deenasthithini Neevu Maarchinaavu
Naa Jeevithaaniki Viluvanichchinaavu (2)
Nee Krupaku Nannu Aahvaninchinaavu
Nee Sannidhi Naaku Thodunichchinaavu (2) ||Oohinchaleni||

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo