ప్రేమ యేసుని ప్రేమ – Prema Yesuni Prema Lyrics

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ – Prema Yesuni Prema Lyrics

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ – అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది
నిజము దీనిని నమ్ము – ఇది భువి యందించలేనిది
ఎన్నడెన్నడు మారనిది – నా యేసుని దివ్య ప్రేమ
ఎన్నడెన్నడు వీడనిది – నా యేసుని నిత్య ప్రేమ

1.తల్లీతండ్రుల ప్రేమ – నీడవలె గతియించును
కన్నబిడ్డల ప్రేమ – కలలా కరిగిపోవును
ఎన్నడెన్నడు

2.భార్యాభర్తల మధ్య – వికసించిన ప్రేమ పుష్పము
వాడిపోయిరాలును త్వరలో – మోడులా మిగిలి పోవును
ఎన్నడెన్నడు

3.బంధూమిత్రుల యందు – వెలుగుచున్న ప్రేమ దీపమూ
నూనె ఉన్నంత కాలము – వెలుగు నిచ్చి ఆరిపోవును
ఎన్నడెన్నడు

4.ధరలోని ప్రేమలన్నియూ – స్థిరముకాదు తరిగి పోవును
క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమా – కడవరకు ఆదరించును

Prema Yesuni Prema Lyrics in English

Prema Yesuni Prema
Adi Evvaru Koluvalenidi
Nijamu Deenini Nammu
Idi Bhuvi Andinchalenidi

Ennadennadu Maaranidi
Naa Yesuni Divya Prema
Ennadennadu Veedanidi
Naa Yesuni Nithya Prema ||Prema||

Thallithandrula Prema
Needa Vale Gathiyinchunu
Kanna Biddala Prema
Kalalaa Karigipovunu ||Ennadennadu||

Bhaaryaa Bharthala Madhya
Vikasinchina Prema Pushpamu
Vaadipoyi Raalunu Thvaralo
Modulaa Migilipovunu ||Ennadennadu||

Bandhu Mithrulayandu
Veluguchunna Prema Deepamu
Noone Unnantha Kaalame
Velugunichchi Aaripovunu ||Ennadennadu||

Dharalona Premalanniyu
Sthiramu Kaavu Tharigipovunu
Kreesthu Yesu Kalvari Premaa
Kadavaraku Aadarinchunu ||Ennadennadu||

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo