యేసయ్యా నీలో జీవించుటే-YESAYYA NILO

Deal Score+1
Deal Score+1

యేసయ్యా నీలో జీవించుటే
నీ ఉన్నత అభిషేకము
ఆ…… ఆ…… ఆ….. ||యేసయ్యా ||


1.నీ కృపతొ నన్ను దరిచేర్చినావు
హోరుగాలి తుఫానులో
ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా
ఎంత కరుణానాపై
వర్ణించలేను నీ ప్రేమను యేసయ్యా
|| ఆ..ఆ..||

2.శత్రువు పై విజయమునిచ్చావు
అన్ని వేళలో తోడుగా నిలిచావు
ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా
ఎంత కరుణానాపై
వర్ణించలేను నీ ప్రేమను యేసయ్యా
|| ఆ..ఆ..||

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password