యేసులో ఆనందమే జగమంతా సంబరమే-CHRISTMAS PARAVASAM

Deal Score+2
Deal Score+2

LYRICS:
యేసులో ఆనందమే జగమంతా సంబరమే
మన పాపాలు కడుగుటకై ప్రభు యేసు జన్మించెనే
సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే పరవశమే “2”

చ:1
దావీదు పురము లో క్రీస్తు పుట్టేనే
దూత వచ్చి వార్త చెప్పెనే
సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమే
తన కిష్టులైన వారికి సమాధానమే

చ:2
మనకి బదులు మరణించెనే
మరణ ఛాయా నుండి తప్పించేనే
మోక్ష మార్గం మనకి చుపెనే
తన బిడ్డలుగా చేసుకొనునే

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar#Apple Watch Series 6 #Apple Watch Series 5  #Apple iPhone 12 Pro  #Redmi Note 9 Pro
App Icon Apple Music
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password