వెలిసెను గగనాన్న తార – Velasenu Gaganana Tara

వెలిసెను గగనాన్న తార – Velasenu Gaganana Tara

LYRICS IN TELUGU:

Christ Born in Bethlehem
Prince of Peace from a virgin’s womb
Hail the song of righteousness
He’s “THE WAY, THE TRUTH, THE LIGHT” of our life

పల్లవి:
వెలిసెను గగనాన్న తార
లోకరక్షకుడు ఉదయించిన వేల 2
ఈనాడే శుభదినము
ప్రభు యేసుని జన్మదినము 2

చరణం 1:

లేకనములు నెరవేర్చబడెను
దైవ కుమారుడు భువికి వచ్చెను ||2||
ప్రేమతో పాపని రక్షించి వెలుగుతో నింపెను
తన ప్రజలను వెలుగుతో నింపేను ||2||

ఆనందమే సంతోషమే యేసుని జన్మ దినము ||2||

చరణం 2:

సర్వోన్నత మైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ||2||
పరలోక సైన్య సమూహము స్తోత్రము చేసెను ||2||
దేవునికి స్తోత్రము చేసెను…. ఓ ఓ ఓ…

ఆనందమే సంతోషమే యేసుని జన్మ దినము ||2||

పల్లవి:
వెలిసెను గగనాన్న తార
లోకరక్షకుడు ఉదయించిన వేల ||2||
ఈనాడే శుభదినము
ప్రభు యేసుని జన్మదినము ||2||

వెలిసెను గగనాన్న తార
లోకరక్షకుడు ఉదయించిన వేల ||2||

LYRICS IN ENGLISH:

Christ Born in Bethlehem
Prince of Peace from a virgin’s womb
Hail the song of righteousness
He’s “THE WAY, THE TRUTH, THE LIGHT” of our life

Pallavi
Velisenu gagananna taara
Lokarakshakudu udayinchina Vela ||2||
Eenade subhadinamu
Prabhu yesuni janmadinamu ||2||

Charanam 1:

Lekanamulu neraverchabadenu
Daiva kumarudu bhuviki vacchenu ||2||
Prematho papani rakshinchi
Velugutho nimpenu ||2||
Thana prajalanu Velugutho nimpenu…. O..o..o

Anandame shanthoshame yesuni janmadinamu ||2||

Charanam 2:

Sarvonattha maina stalamulalo devuniki mahimayu ||2||
Paralokasainya samuhamu
Stothramu chesanu ||2||
Devuniki stothramu chesanu…O..o..o

Anandame shanthoshame yesuni janmadinamu ||2||

Pallavi :
Velisenu gagananna taara
Lokarakshakudu udayinchina Vela ||2||
Eenade subhadinamu
Prabhu yesuni janmadinamu ||2||

Velisenu gagananna taara
Lokarakshakudu udayinchina Vela ||2||

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo