സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ – sthuthi sthuthi en maname

Deal Score+20
Deal Score+20

സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ – sthuthi sthuthi en maname

sthuthi sthuthi en maname
sthuthikalil unnathane naathan
naalthorum cheytha nanmakalorthe
paaduka nee ennum maname(2)

1 ammayeppole thathan
thaalolichanachidunnu
samadhanamay kidannurangan
thante marvvil dinam dinamayi(2);- sthuthi

2 kashdangal eeridilum
Enikketam adutha thunayay
ghoravairiyin naduvilavan
mesha namukkorukkiyallo(2);- sthuthi

3 bharathal valanjeedilum
thera rogathal alanjeedilum
pilarnneedumoradippinaral
thannidunnee roga saukhyam(2);- sthuthi

4 simhangal analimelum
balasimhangal perumpampukal
chavitti thala methichedunnu
avayil nee jayam nedidum(2);- sthuthi

5 sahaya shailamavan
sangkethavum kottayum thaan
nadungeedukillaayathinaal
than karuna bahulamaho(2);- sthuthi.

 

സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ
സ്തുതികളിലുന്നതനെ നാഥൻ
നാൾതോറും ചെയ്ത നന്മകളോർത്ത്
പാടുക നീ എന്നും മനമെ(2)

1 അമ്മയെപ്പോലെ താതൻ
താലോലിച്ചണച്ചിടുന്നു
സമാധാനമായ് കിടന്നുറങ്ങാൻ
തന്റെ മാർവ്വിൽ ദിനം ദിനമായി(2);- സ്തുതി

2 കഷ്ടങ്ങൾ ഏറിടിലും
എനിക്കേറ്റമടുത്ത തുണയായ്
ഘോരവൈരിയിൻ നടുവിലവൻ
മേശ നമുക്കൊരുക്കിയല്ലോ(2);- സ്തുതി

3 ഭാരത്താൽ വലഞ്ഞീടിലും
തീരാരോഗത്താൽ അലഞ്ഞീടിലും
പിളർന്നീടുമോരടിപ്പിണരാൽ
തന്നിടുന്നീ രോഗ സൗഖ്യം(2);- സ്തുതി

4 സിംഹങ്ങൾ അണലിമേലും
ബാലസിംഹങ്ങൾ പെരുമ്പാമ്പുകൾ
ചവിട്ടി തല മെതിച്ചിടുന്നു
അവയിൽ നീ ജയം നേടിടും(2);- സ്തുതി

5 സഹായ ശൈലമവൻ
സങ്കേതവും കോട്ടയും താൻ
നടുങ്ങീടുകില്ലായതിനാൽ
തൻ കരുണ ബഹുലമഹോ(2);- സ്തുതി

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   error: Download our Apps and copy the Lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo