സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ ഞാൻ – Sthuthi sthothrangal njan song lyrics

Deal Score0
Deal Score0

സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ ഞാൻ – Sthuthi sthothrangal njan song lyrics

Stanza 1:
Sthuthi sthothrangal njan uyarthum
Sneha geethangal njan paadidum
Yeshu naadhane njan pukazhthum
Ennum ange ajan aaradhikkum (2)

Chorus:
Yeshuve jeevante uravidamey
Rajadhirajaave ennum nin geetham njan paadumey (2)

Stanza 2:
Nee adhyanum anthyanumey
Sarva srishtikkum nee daivame
Divya snehathin uravidamey
Ente sarvavum nee maathrame (2)

Stanza 3:
Nee vazhiyum sathyavume
Nin vachanam en jeevanume
Ninnil maathram njan aashrsyikkum
Neeyen sarvavum sarvavume (2)

Sthuthi sthothrangal njan song Malayalam Lyrics:

Stanza 1:
സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഉയർത്തും
സ്നേഹഗീതങ്ങൾ ഞാൻ പാടിടും
യേശു നാഥനെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തും
എന്നും അങ്ങെ ഞാൻ ആരാധിക്കും (2)

Chorus:
യേശുവേ ജീവന്റെ ഉറവിടമേ
രാജാധിരാജാവേ എന്നും നിൻ ഗീതം ഞാൻ പാടുമേ (2)

Stanza 2:
നീ ആദ്യനും അന്ത്യനുമേ
സർവ്വ സൃഷ്ടിക്കും നീ ദൈവമേ
ദിവ്യ സ്നേഹത്തിൻ ഉറവിടമേ
എന്റെ സർവ്വവും നീ മാത്രമേ (2)

Stanza 3:
നീ വഴിയും സത്യവുമേ
നിൻ വചനം എൻ ജീവനുമേ
നിന്നിൽ മാത്രം ഞാൻ ആശ്രയിക്കും
നീയെൻ സർവ്വവും സർവ്വവുമേ(2)

Yeshuve(യേശുവേ) – OFFICIAL |EBENEZER MATHEW & More malayalam songs lyrics

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo