അളവില്ല‍ാ ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നോനേ – Alavilla danangal nalkunnone

Deal Score0
Deal Score0

അളവില്ല‍ാ ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നോനേ – Alavilla danangal nalkunnone

അളവില്ല‍ാ ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നോനേ
അടിയങ്ങൾ തൃപ്പതെ വന്നീടുന്നു
അരുളണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ
ആശ്വാസ ദായകനെ (2)

വിശ്വസ്തരായി ഞങ്ങൾ
സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ (2)
ശക്തിയോടെന്നും നിന്നീടുവാൻ
നിൻകൃപ നൽകേണേ (2)

അകർത്ത്യങ്ങൾ ഏറിടുമ്പോൾ
നീതിയിൻ ദീപങ്ങളായി (2)
ശുദ്ധരായെന്നും നിന്നീടുവാൻ
നിൻകൃപ നൽകേണേ (2)

ആത്മാവിൽ ജ്വലിച്ചു ഞങ്ങൾ
ഉത്സാഹമുള്ളവരായി (2)
നിർവ്യാജസ്നേഹം കാത്തീടുവാൻ
നിൻകൃപ നൽകേണേ (2)

Alavilla danangal nalkunnone song lyrics in english

Alavilla danangal nalkunnone
adiyangal thrippathe vannedunnu
arulename anugrahangal
aashvasa dayakane (2)

vishvastharayi njangal
suvishesha ghoshanathil (2)
shakthiyodennum ninneduvaan
ninkrupa nalkename (2)

akarthyangal eridumpol
neethiyin deepangalaayi (2)
shudharayennum ninneduvaan
ninkrupa nalkename (2)

aathmaavil jvalichu njangal
uthsahamullavarayi (2)
nirvyajasneham katheeduvaan
ninkrupa nalkename (2)

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo