ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം യേശു – Daivathin puthranam Yeshu

Deal Score0
Deal Score0

ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം യേശു – Daivathin puthranam Yeshu

1.ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം യേശു ഭൂജാതനായ്
സ്നേഹിപ്പാൻ ക്ഷമിപ്പാൻ സൗഖ്യം നൽകീടുവാൻ
ജീവിച്ചു മരിച്ചവൻ എന്നെ രക്ഷിപ്പാനായ്
ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ എന്നെ കരുതാൻ

താൻ വാഴ്കയാൽ ആകുലമില്ല
നാളെയെന്ന് ഭീതിയില്ല
ഭാവി എല്ലാം തൻ കൈയ്യിലെന്നോർത്താൽ
ഹാ എത്ര ധന്യമെ ഈ ലോകജീവിതം

2.ആധി വേണ്ടാ ആശ്രയമേകാൻ
തൻ കരങ്ങൾ പിമ്പിലുണ്ട്
തൻ വഴികൾ സംമ്പൂർണ്ണമല്ലോ
ദോഷമായ് ഒന്നും താതൻ ചെയ്കയില്ലല്ലോ;-

3.അനാഥനല്ല ഞാൻ അശരണൻ അല്ല ഞാൻ
അവകാശിയാണു ഞാൻ പരദേശിയാണു ഞാൻ
അത്യുന്നതൻ തൻ തിരു മാർവ്വിൽ
നിത്യവും ചാരീടും ഞാൻ എത്ര മോദമായ്;-

Daivathin puthranam Yeshu song lyrics in english

1.Daivathin puthranam Yeshu bhujathanayi
Snehippan kshamippan sawkhyam nalkiduvan
Jeevichu marichavan enne rakshippanai
Ennum jeevikunnavanene karuthan

Than vazkayal aakulamilla
Naleyenna bhethiyilla
Bhaviyellam than kayyilennorthal
Ha Ethra dhanameyen lokajeevitham

2.Anadanalla njan asharanalla njan
Avakashiyanu njan paradeshiyanu njan
Athyunnnathan than thirumarvil
nithyavum charidum najan ennum modamay

3.Aadhi venda aasrayamekan
Than karangal pinpilunde
Than vazhikal sampurnamallo
Dhoshamayonnum thathan cheyikayillalo

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo