എൻ പ്രിയനേ യേശുവേ – En priyane Yeshuve song lyrics

എൻ പ്രിയനേ യേശുവേ – En priyane Yeshuve song lyrics

En Priyane Yeshuve | Kester | R S Vijayaraj | Super Hit Malayalam Christian Devotional Songs

എൻ പ്രിയനേ യേശുവേ രക്ഷകാ (2)
നിൻ കരമെൻ-മേൽ വയ്ക്ക
ശുദ്ധിചെയ്കെന്നെ (2)

ഓ… കർത്താവേ നിൻ
അഗ്നിയെന്നിൽ കത്തട്ടെ(2)
അശുദ്ധിയെല്ലാം ചാരമാകട്ടെ
ഞാൻ തിളങ്ങുന്ന മുത്താകട്ടെ (2)

എൻ ഹൃദയം ചിന്തകൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ (2)
വെൺമയായ് തീരട്ടെ എന്‍റെതാമെല്ലാം(2);- (ഓ… കർത്താവേ നിൻ)

എൻ കരങ്ങൾ പാദങ്ങൾ പാതകൾ (2)
വെൺമയായ് തീരട്ടെ എന്‍റെതാമെല്ലാം (2);- (ഓ… കർത്താവേ നിൻ)

എൻ കണ്ണുകൾ കാതുകൾ ബന്ധങ്ങൾ(2)
വെൺമയായ് തീരട്ടെ എന്‍റെതാമെല്ലാം(2);- (ഓ… കർത്താവേ നിൻ)

En priyane Yeshuve song lyrics in english

En priyane Yeshuve rakshaka 2
Nin karam enmel veykka
Shudhi cheykenne 2

Ohh Karthave nin
agni ennil kathatte 2
Ashudhiyellam charamakatte
Njan thilangunna muthakatte 2

En hrudhyam chinthakal ishtangal 2
Venmayay theeratte entethamellam 2 (Ohh Karthave nin)

En karangal paadangal paathakal 2
Venmayay theeratte entethamellam 2 (Ohh Karthave nin)

En kannukal kaathukal bandhangal 2
Venmayay theeratte entethamellam 2 (Ohh Karthave nin)

En Priyane Yeshuve | എൻ പ്രിയനേ യേശുവേ രക്ഷകാ
Lyrics & Music : R S Vijayaraj
Singer : Kester

#EnPriyaneYeshuve #RSVijayaraj #Kester

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo