ఇది తెలియని తొలిరాగం – Idi Theliyani Tholiraagam

ఇది తెలియని తొలిరాగం – Idi Theliyani Tholiraagam

ఇది తెలియని తొలిరాగం
మది కోరిన మధురాగం
అసలేంటో తెలియని ఆలోచనలతొ సహవాసం
పసి వయసున తొలికావ్యం
ప్రతి పలుకొక ప్రియరాగం
ప్రతిదానిని ప్రేమని భ్రమపడిపోయే భ్రమరాగం
కన్నె కనుల వెనకన ఉన్నది
కళకళలాడే, కలవరపరిచే కలల ప్రపంచం..
వెర్రి కోరికలు నినుచేరి అణువణువున
నీ తనువును తడిమే తికమక కాలం..
గమనించకుంటె అది గరళం!

నీలా యవ్వనంలో ఉన్న యోసేపు బ్రతుకు పదచూద్దాం
లేవా? నిన్ను తడిమే తలపులెన్నో తనకు ప్రియనేస్తం
వయసులోన ఉన్న తనకు..
వెంటపడితె నాడు పడతి..
పడక కోరుకోని పరిశుద్ధుడే అతనురా…
నటుని అనుసరించే నీవు..
అతని అనుసరించి చూడు..
కోరికలకు కళ్ళెమేసి వెలుగుతావురా..
ఇది లోకం నేర్పని జ్ఞానం
నీ దేవుడు నేర్పిన పాఠమురా…

మన అబ్రహాము గారబ్బాయున్నాడే…

వయసే వచ్చెనంటూ ఎవరివెంటా పడని మనిషంటా
తండ్రే తెచ్చి ఇస్తే తీసుకున్నా గొప్ప మనసంటా
నీకు నువ్వె యవ్వనాన్ని అప్పగించుకుంటె తనకు
అందమైన తోడునిచ్చే దేవుడుండగా..
నా తనువు నాది అనకు
పాడు చేసుకోకు బ్రతుకు
కోరికిచ్చినా తండ్రి దారి చూపడా..
ఇది మహిమాన్వితుని చిత్తం…
అది నెరవేర్చుట మన బాధ్యతరా..!

ఇది తెలియని తొలిరాగం
మది కోరిన మధురాగం
అసలేంటో తెలియని ఆలోచనలతొ సహవాసం
పసి వయసున తొలికావ్యం
ప్రతి పలుకొక ప్రియరాగం
ప్రతిదానిని ప్రేమని భ్రమపడిపోయే భ్రమరాగం
కన్నె కనుల వెనకన ఉన్నది
కళకళలాడే, కలవరపరిచే కలల ప్రపంచం..
వెర్రి కోరికలు నినుచేరి అణువణువున
నీ తనువును తడిమే తికమక కాలం..
గమనించకుంటె అది గరళం!

ఇది బైబిలు ఉపదేశం
యువతకు నా సందేశం
ప్రతి స్నేహితుడూ, స్నేహితురాలూ పాటిస్తే సంతోషం!

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo