കണ്ണുനീർ നിറയുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ – Kannuneer Niraunna Nimishangalil

Deal Score0
Deal Score0

കണ്ണുനീർ നിറയുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ – Kannuneer Niraunna Nimishangalil

കണ്ണുനീർ നിറയുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ
എൻ ആശ്വാസ ദായകൻ നീ..
നെഞ്ചകം വിതുമ്പുന്ന നേരങ്ങളിൽ
എൻ പ്രത്യാശ നൽകിടും നീ..

ഈ മഹാമാരി നാം നേരിടുമ്പോൾ
എൻ പ്രാണനെ താങ്ങിടും നീ..
മരണം എൻ കൺമുന്നിൽ വന്നെന്നാലും
നിൻ ജീവനെ പകർന്നിടും നീ..
കൃപയുടെ വരങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കു എന്നെ
പുതുജീവൻ നൽകീടു നീ

പ്രതികൂല കാറ്റൻമേൽ വീശിടുമ്പോൾ
എൻപടകിനെ താങ്ങിടും നീ..
ആഴിയിൽ ഓളത്തിൽ താണിടുമ്പോൾ
നിൻ കരങ്ങളാൽ ഉയർത്തിടും നീ..
കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു ശാന്തമാക്കിയിട്ടും
പ്രത്യാശ നൽകീടും നീ

Kannuneer Niraunna Nimishangalil song lyrics in english

Kannuneer Niraunna Nimishangalil
En Aswasadayakan Ne
Nengakam Vidumbunna Nerangalil
En Prathyasha Nalkeedum Ne

Ee Mahamaari Nam Neridumbol
En Padakine Thangidum Ne
Maranam En Kanmunnil Vannennalum
Nin Jeevane Pakarnnidum Ne
Krupaude Varangalal Nirakku Enne
Puthujeevan Nalkeedu Ne

Prathikoolakattenmel Veeshidumbol
En Padakine Thangidum Ne
Aazhiyin oolathil Thaanidumbol
Nin Karangalal uyartheedum Ne
Kaattine Swasichu Shathamakkedum
Prathyasha Nalkeedum Ne

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo