മാറിടാത്ത യേശുനാഥൻ – Maridatha yeshu nathan

Deal Score0
Deal Score0

മാറിടാത്ത യേശുനാഥൻ – Maridatha yeshu nathan

മാറിടാത്ത യേശുനാഥൻ
മാറ്റും നിന്റെ വേദന
പാപത്താലും രോഗത്താലും
കലങ്ങിടേണ്ട കടന്നുവാ

കടന്നുവാ കടന്നുവാ
യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു

ലോകത്തിൻ ഭാരം ചുമക്കും
യേശുവിങ്കൽ നീ കടന്നുവാ
തളർന്ന നിന്റെ അന്തരാത്മ
ക്ലേശം നീക്കും കടന്നുവാ

ലോകബന്ധം കൈവെടിയും
ദ്രോഹിച്ചുനിന്നെ പുറംതള്ളും
പാവനൻ താൻ സ്നേഹത്തോടെ
അരികിലുണ്ട്‌ കടന്നുവാ

Maridatha yeshu nathan song lyrics in english

Maridatha yeshu nathan
mattum ninte vedana
Paapathalum rogathalum
kalangidenta kadannu vaa

Kadannu vaa kadannu vaa
yeshu ninne vilikkunnu

Lokathin bharam chumakkum
yeshuvinkal nee kadannu vaa
thalarnna ninte antharatma
klesham neekkum kadannu vaa

Loka bendham kaivediyum
drohichu ninne puramthallum
paavanan thaan snehathode
arikil undu kadannu vaa

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo