നന്ദിയോടെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു – Nanniyode Njan Aaradhikunnu

Anil Adoor
Deal Score0
Deal Score0

നന്ദിയോടെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു – Nanniyode Njan Aaradhikunnu

Nanniyode Njan Aaradhikunnu
Poorna Hridayamode Aaradhikunnu (× 2)

Rajavum Neeye, Karthavum Neeye
Yeshuve ange Aaradhikunnu ( × 2 )
Hallelujah Hallelujah ( × 4)

Karuthunnu Karuthunnu Yeerae Avan
Nadathunnu Nadathunnu Rohi Avan ( × 2)
Jeevan Nalgi Snehichallo
Sakalathum Nalgi Maanichallo ( × 2)

Rajavum Neeye, Karthavum Neeye
Yeshuve ange Aaradhikunnu ( × 2 )
Hallelujah Hallelujah ( × 4)

Sugam Tharum, Sugam Tharum Rapha Avan
Koode irikum Shamma Avan ( × 2)
Krupayaal Enneyum Rekshichallo
Karam Pidichennae Uyarthiyallo ( × 2)

Rajavum Neeye, Karthavum Neeye
Yeshuve ange Aaradhikunnu ( × 2 )
Hallelujah Hallelujah ( × 4)

Ithratholam Sahayicha Ebenezer Nee
Iniyum Jeyam tharum Nissiyum Neeyae ( × 2)
Athmaavinalennae Nayikename
Vishvasthanai Nadaneeduvan ( × 2)

Rajavum Neeye, Karthavum Neeye
Yeshuve angae Aaradhikunnu ( × 2 )
Hallelujah Hallelujah (× 4)

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo