നിൻ മുഖം ഞാൻ തേടുന്നു – Nin mukham njan thedunnu

Deal Score0
Deal Score0

നിൻ മുഖം ഞാൻ തേടുന്നു – Nin mukham njan thedunnu

നിൻ മുഖം ഞാൻ തേടുന്നു
സ്വരത്തിനായി കാംഷിക്കുന്നു
ആത്മാവിനായി ദാഹിക്കുന്നു
ജീവ നദി ആയോനെ

അനുഗമിക്കും അങ്ങേ മാത്രം
ആരാധ്യൻ യേശുവേ
പിൻ തുടരും നിൻ ശബ്ദത്തെ
ഓരോ നിമിഷവും

മറന്നിടാം ഈ ലോകത്തെ
മോഹത്തെ അങ്ങേക്കായി ഞാൻ
മറ്റാരിലും കാണുന്നില്ലേ
യോഗ്യത മൽപ്രിയനെ

ലോകം വേണ്ടെനിക്കെശുവെ
അങ്ങേ മാത്രം മതി

Nin mukham njan thedunnu song lyrics in english

Verse1
Nin mukham njan thedunnu
Swarathinay kamshikkunnu
Aathmavinay daahikkunnu
Jeeva nadhi aayone

Chorus:
Anugamikkkum ange mathram
Aaradhyaneshuve
Pinthudarum nin shabdathe
Oro nimishavum

Verse2
Marannidam ii lokathe
mohathe angakkay njan
Mattarilum kaanunille
yogyatha malpriyane

BRIDGE:
Lokam vendenikkeshuve
Ange mathram mathiye

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo