ഉള്ളം തന്നു വാഴ്ത്തുന്നേ – ullam thannu vaazhthunne

Deal Score0
Deal Score0

ഉള്ളം തന്നു വാഴ്ത്തുന്നേ – ullam thannu vaazhthunne

ഉള്ളം തന്നു വാഴ്ത്തുന്നേ ഉള്ളം കയ്യിൽ താങ്ങുന്നോനെ എന്നും കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ ഭയം ലേശം ഇല്ലെനിക്ക്‌ (2)

ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ (2)
ആരാധന അങ്ങേക്ക്‌ (2)

മഹൽ സ്നേഹം അല്ലേ നീ നിത്യ സ്നേഹം അല്ലേ നീ അൽപ സ്നേഹം ചോതിച്ചപ്പോൾ നിൻ ജീവനല്ലേ നീ തന്നത്‌ (2)

ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ (2)
ആരാധന അങ്ങേക്ക്‌ (2)

ullam thannu vaazhthunne song lyrics in english

Ullam thannu vazthunne
Ullam kayyil thangunonne
Ennum koode ullathinal
Bhayam lesham illenniku

Hallelujah amen
Hallelujah amen
Hallelujah amen
Hallelujah amen

Aradhana angekku
Aradhana angekku

Mahal sneham alla nee
Nitya sneham alle nee
Alpam sneham chodichappol
Nin jeevanalle nee thanathu

Hallelujah amen

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo