யுத்த வர்க்க மணிந்து – Yuththa Varkka Maninththu

யுத்த வர்க்க மணிந்து – Yuththa Varkka Maninththu

பல்லவி

1. யுத்த வர்க்க மணிந்து
போர் செய்வோம் துணிந்து!
நான் வெல்லப் போகிறேன்
இயேசுவின் பலத்தால்!

2. பாவத்தைப் பகைத்து
பரிசுத்தம் தரித்து,
போர் செய்யப் போகிறேன்
இயேசுவின் பலத்தால்!

3. சுத்த மன சாட்சியை
காத்து திவ்விய மாட்சியை
காண்பிக்கப் போகிறேன்
இயேசுவின் பலத்தால்!

4. சாகுமட்டும் நிலைத்து
சத்துருவைத் தொலைத்து
நான் ஆளப் போகிறேன்
இயேசுவின் பலத்தால்!

Yuththa Varkka Maninththu song lyrics in english

1.Yuththa Varkka Maninththu
Poor Seivom Thuninththu
Naan Vella Pokirean
Yeasuvin Belaththaal

2.Paavaththai Pagaiththu
Parisuththam Thariththu
Poor Seiya Pogirean
Yeasuvin Belaththaal

3.Suththa Mana Saatchiyai
Kaaththu Dhiviya Maatchiyai
Kaanpikka Pogirean
Yeasuvin Belaththaal

4.Saagumattum Nilaiththu
Saththuruvai Tholaiththu
Naan Aala pogirean
Yeasuvin Belaththaal

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo