அவர் அற்பத கர்த்தர் – Avar Arputha Karthar

அவர் அற்பத கர்த்தர் – Avar Arputha Karthar

அவர் அற்பத கர்த்தர் (2)
சூர்ய, சந்திர நட்சத்திரங்கள்
சொல்லுது அவ்விதம்.

They say He’s wonderful !(2)
The sun the moon the stars that shine
All say He’s wonderful,

Avar Arputha Karthar song lyrics in english

Avar Arputha Karthar-2
Soorya Santhira Natchathirangal
Solluthu Avvithu

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo