ஆயன் தன் மந்தையை – Aayan Than Manthaiyai

Deal Score0
Deal Score0

ஆயன் தன் மந்தையை – Aayan Than Manthaiyai

ஆயன் தன் மந்தையை காப்பதுபோல
ஆண்டவர் நம்மை காக்கின்றார் -2
குறைகள் என்க்கோ இனியில்லை
கவலை எதுவும் பெரிதில்லை -2
தாங்கும் தேவன் இருப்பதால்…

1. அமைதியான இடத்தில் என்னை இளைப்பாற செய்கிறார்
புத்துயிர் அளிக்கும் ஆவியாலே நீதிவழியில் நடத்துவார் -2
சாவின் இருள்சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நடக்க நேர்ந்தாலும்
நீர் என்னோடு இருப்பதால் எதற்கும் அஞ்சிடேன்
அவரின் கோலே தேற்றும் துணையாகும்
குறைகள் எனக்கோ இனியில்லை
கவலை எதுவும் பெரிதில்லை-2
தாங்கும் தேவன் இருப்பதால்…

ஆயன் தன் மந்தையைக்….

2. எதிர்த்து நிற்போர் அனைவர் கண்முன் என்னை உயர்த்துகிறார்
தலையில் நறுமண தைலம் பூசி அருளால் நிரப்புகிறார் -2
வாழ்நாள் எல்லாம் அருளும் நலமும் உமது பேரன்பும்
சூழ்ந்து நின்று காக்கும் அரணாய் என்னை தொடர்ந்து வரும்
உமது இல்லம் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன்
குறைகள் எனக்கோ இனியில்லை
கவலை எதுவும் பெரிதில்லை-2
தாங்கும் தேவன் இருப்பதால்…

ஆயன் தன் மந்தையைக்

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo