ஆர்ப்பரித்தென்றும் அகமகிழ்வேனே – Arparithentrum Agamagizhvene

ஆர்ப்பரித்தென்றும் அகமகிழ்வேனே – Arparithentrum Agamagizhvene

ஆர்ப்பரித்தென்றும் அகமகிழ்வேனே
ஆனந்தமாய் பாடுவேன்
ஆண்டவர் அடியார்க்கருளிய அளவில்லா
ஆசிகளை நினைந்தே
ஆண்டவர் அடியார்க்கருளிய அளவில்லா
ஆசிகளை நினைந்தே

நான் புகழ்ந்திடுவேன் அவர் நாமத்தையே
என் ஆவல் தீர நிதம் பாடிடுவேன்
ஒப்பில்லாத நேசரின் திரு நாமம் அரணே
எப்போதும் தங்கும் புகலிடமே
ஒப்பில்லாத நேசரின் திரு நாமம் அரணே
எப்போதும் தங்கும் புகலிடமே

திகையாதே நான் உன் தேவன் ஏன்றுரைத்தே
திருவாய் மலர்ந்தென்னைத் தேற்றினாரே
திசையறியாது தியங்கையில் பாதையில்
தீபம் என் இயேசுதானே
திசையறியாது தியங்கையில் பாதையில்
தீபம் என் இயேசுதானே

அன்பரின் இன்ப நாமத்தைப் புகழ
ஆயிரம் நாவுகள் போதுமோ
ஆதியும் அந்தமும் ஆச்சரியமே இவர்
நீதியின் சூரியனே
ஆதியும் அந்தமும் ஆச்சரியமே இவர்
நீதியின் சூரியனே

நான் புகழ்ந்திடுவேன் அவர் நாமத்தையே
என் ஆவல் தீர நிதம் பாடிடுவேன்
ஒப்பில்லாத நேசரின் திரு நாமம் அரணே
எப்போதும் தங்கும் புகலிடமே
ஒப்பில்லாத நேசரின் திரு நாமம் அரணே
எப்போதும் தங்கும் புகலிடமே

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo