இந்தியா இயேசுவுக்கே – India Yesuvukae

இந்தியா இயேசுவுக்கே – India Yesuvukae

இந்தியா இயேசுவுக்கே நம் இந்தியா இயேசுவுக்கே
இந்தியா இயேசுவுக்கே நம் இந்தியா இயேசுவுக்கே

1. அன்பை உலகிற்கு காட்டுவோம்
கிறிஸ்துவின் அன்பை உலகிற்கு காட்டுவோம்
அவரின் அன்பை வாழ்வில் பகிர்வோம்
சுவிசேஷத்தை அன்பால் விதைப்போம்
இந்தியா இந்தியா
இந்தியா நம் இந்தியா

2. ஒற்றுமையை விதைப்போம்
வேற்றுமையை தகர்த்தெறிவோம்
கிறிஸ்துவை போல வாழ்ந்து காட்டுவோம்
சுவிசேஷத்தை பிரதிபலிப்போம்
இந்தியா இந்தியா
இந்தியா நம் இந்தியா

3. கிறிஸ்துவின் சேனையாய் எழும்புவோம்
தேசத்தை சுதந்தரிப்போம்
இலக்கை நோக்கியே நாமும் ஒடுவோம்
பரலோகத்தை நாம் சொந்தமாக்குவோம்
இந்தியா இந்தியா
இந்தியா நம் இந்தியா

India Yesuvukae Song Lyrics in English

India Yesuvukae Naam India Yesuvukae
India Yesuvukae Naam India Yesuvukae

1. Anbai Ulagirku Kaatuvom
Kristuvin Anbai Ulagirku Kaatuvom
Avarin Anbai Vazhvil Pagirvom
Suvisesathai Anbal Vidhaipom
India India
India Nam India

2. Odrumayai Vidhaipom
Vetrumayai Thagartherivom
Kristuvai Pol Vazhndhu Kattuvom
Suvisathai Pradhibalipom
India India
India Nam India

3. Kristuvin Senayai Yelumbuvom
Desathai Sudandaripon
Elakkai Nokkiyae Naamum Ouduvom
Paralogathai Naam Sondhamakuvom
India India
India Nam India.

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo