இந்த காலை வேளையில் – Intha Kalai Velayil

இந்த காலை வேளையில் – Intha Kalai Velayil

இந்த காலை வேளையில்
புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பிடும் -2
உம் ஆனந்த தைலத்தால்
என்னை அபிஷேகியும் -2

நான் கூப்பிடும் நாட்கள் எல்லாம் மரு உத்தரவு
அருளும் தெய்வம் நீரே -2
என் ஆத்துமாவிலே பெலன் தந்து என்னை
தைரிய படுத்துவீர் -2 இந்த காலை

1.உம் மகிமை பெரியவை
உம் வலிகளை பாடுவேன் -2
அப்பா நீர் உயர்ந்தவராய் இருந்தும்
இந்த பாவியை நோக்கி பார்க்கிறீர் -2 இந்த காலை

2.நீர் என் மேல் வைய்த்த கிருபைகள்
எந்நாளும் பெரியதாய் -2
உலகம் என்னை தள்ளினதே
கர்த்தரோ எனக்கு உதவி செய்தீர் -2 இந்த காலை

3.நான் உமது பிள்ளை
என் கட்டுகளை அவிழ்க்கின்றிர் -2
உமக்கு ஸ்தோதிர பலிகள் செலுத்தியே
உம் நாமத்தை தொழுகிறேன் -2 இந்த காலை

Intha Kalai Velayil song lyrics in english

Intha Kalai Velayil
Puthiya Kirubaiyaal Ennai Nirappidum -2
Um Anantha Thailathaal
Ennai Abisheakiyum -2

Naan Kupidum Naatkal Ellam Maru Uththaravu
Arulum Deivam Neerae -2
En Aathumavilay Belan Thanthu Ennai
Thairiya Paduthuveer -2 Intha Kalai

1.Um magimai periyavai
Um Valigalai Paaduvean -2
Appa Neer Uyarnthavaraai Erunthum
Intha Paaviyai Nokki paarkireer -2 – Intha

2.Neer En Mael Vaitha Kirubaigal
Ennalum Periyathae -2
Ulagam Ennai Thallinathae
Kartharo Enakku Uthavi Seitheer -2 – Intha

3.Naan Umathu Pillai
En Kattugalai Avilkindeer-2
Umakku Sosthira Baligal Seluthiyae
Um Namaththai Tholugirean.-2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo