இயேசு மரித்தார் என்னை – Yesu Marithaar Ennai

இயேசு மரித்தார் என்னை – Yesu Marithaar Ennai

இயேசு மரித்தார் என்னை இரட்சிக்க
ஆம் முழு லோகத்திற்குமாய்
இயேசு மரித்தார்.

Jesus died for me, Jesus died for me!,
Yes Jesus died for all mankind
Jesus died for me!

Yesu Marithaar Ennai song lyrics in english

Yesu Marithaar Ennai Ratchikka
Aam Mulu Logaththirukumaai
Yesu Marithaar

Jesus died for me, Jesus died for me!,
Yes Jesus died for all mankind
Jesus died for me!

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo