உமக்கு சித்தமுண்டு சொன்னீரே – Umaku sithamundu soneere

உமக்கு சித்தமுண்டு சொன்னீரே – Umaku sithamundu soneere

உமக்கு சித்தமுண்டு சொன்னீரே
அவன் சுத்தமானானே – 2
மனதுருகி கையை நீட்டி
அற்புதம் செய்தவரே – 2

உமக்கு சித்தமுண்டு சொன்னீரே
அவன் சுத்தமானானே -2

எனக்காக யவையும் செய்தீர்
எனக்காக சிலுவையில் மரித்தீர்-2
எனக்காக அடிமையின் ரூபமாய்
எனக்காக சிலுவையில் சாபமாய்-2
எனக்காக எனக்காக எனக்காக
யாவையும் செய்தீர்

உமக்கு சித்தமுண்டு சொன்னீரே
அவன் சுத்தமானானே – 2

தாழும்புகளால் சுகமானேன்
இரத்தத்தினால் கழுவப்படேன் – உம் -2
உமக்காக யாவையும் சகிப்பேன்
உமக்காக சிலுவையைச் சுமப்பேன்-2

உமக்காக உமக்காக உமக்காக
சாட்சியாய் வாழ்வேன்

உமக்கு சித்தமுண்டு சொன்னீரே
அவன் சுத்தமானானே – 2
மனதுருகி கையை நீட்டி
அற்புதம் செய்தவரே – 2

Umaku sithamundu soneere song lyrics in english

Umaku sithamundu soneere
Avan suthamanane
Manathurugi kaiyai neeti
Arputham seibavare
Umaku sithamundu soneere
Avan suthamanane

Enakaga yavaiyum seitheer
Enakaga Siluvaiyil maritheer
Enakaga adimaiyin roopamai
Enakaga Siluvaiyil sabamai
Enakaga Enakaga Enakaga
Yavaiyum seitheer

Umaku sithamundu soneere
Avan suthamanane

Thazhumbukalal sugamanen
Um rathathinal kazhuvapaten
Umakaga yavaiyum sagipen
Umakaga siluvaiyai sumapen

Umakaga umakaga umakaga
Satchiyai vazhven

Umaku sithamundu soneere
Avan suthamanane
Manathurugi kaiyai neeti
Arputham seibavare

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo