எந்தன் உயிரொடு கலந்தவரே – Enthan Uyirodu Kalanthavarey lyrics

எந்தன் உயிரொடு கலந்தவரே – Enthan Uyirodu Kalanthavarey lyrics

எந்தன் உயிரொடு கலந்தவரே
எந்தன் உயிரோடு கலந்தவரே
எந்தன் உறவாக இருப்பவரே-2
உம்மை நான் தினம் பாடுவேன்(வாழ்த்துவேன்)
உம்மை நான் என்றும் உயர்த்துவேன்(ஆராதிப்பேன்)-2 -எந்தன் உயிரோடு…

1.கவலை(துன்ப)நேரத்தில் தனிமை அடைந்தேன்
அந்நேரத்தில் துணை வந்தீரே(நின்றீரே)-2
தாங்கினீரே என்னை தேற்றினீரே
சமாதானமாய்(சமாதானத்தால்)என்னை நடத்தினீரே(நிரப்பினீரே)-2 -எந்தன் உயிரோடு

2.உண்மை தெய்வம் நீர் எனக்குள் இருக்க
எல்லாமே செய்திட பெலன் உண்டு-2
ஜீவனோ மரணமோ
எதுவும் உம்மை விட்டு பிரிக்காதே-2 -எந்தன் உயிரோடு

Uyirodu Kalanthavarey | Elisha Isaac (JbL) |Rufus Ravi|Tamil Christian Song

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo