என்னை அழைத்தவரே உமக்கு – Ennai azhaithevarae umakku

என்னை அழைத்தவரே உமக்கு – Ennai azhaithevarae umakku

என்னை அழைத்தவரே உமக்கு ஆராதனை
என்னை நினைத்தவரே உமக்கு ஆராதனை
என்னை நடத்துபவரே உமக்கு ஆராதனை
என்னை உயர்த்துபவரே உமக்கு ஆராதனை

ஆராதனை‌ உமக்கு ஆராதனை
அப்பா பிதாவே உமக்கு ஆராதனை -2
ஆராதனை‌ உமக்கு ஆராதனை‌
ஆட்டுக்குட்டியானவரே ஆராதனை

1. நான் நிற்பதும் நிற்மூலமாகாமல் இருப்பதுமே
உங்க கிருபை சுத்த கிருபைதானையா -2
உங்க கிருபை சுத்த கிருபைதானையா-2

2. நான் இம்மட்டும் இவ்வளவாய் உயர்ந்தும் இருப்பதுமே
உங்க மகிமை மகா மகிமைதானையா -2
உங்க மகிமை மகா மகிமைதானையா -2

3. நான் பாவி ஆனாலும் பலிபீடம் செல்வதுமே
உங்க சிலுவை கோர சிலுவைதானையா -2
உங்க சிலுவை கோர சிலுவைதானையா -2

Ennai azhaithevarae umakku song lyrics in english

Ennai azhaithevarae umakku aaradhanai
Ennai ninaithavarae umakku aaradhanai
Ennai nadathubavara‌e umakku aaradhanai
Ennai uyarthubavara‌e umakku aaradhanai

Aaradhanai umakku aaradhanai
Appa pithaave umakku aaradhanai -2
Aaradhanai umakku aaradhanai
Aattukuttiyaanava‌rae aaradhanai

1. Naan nirpadhum nirmulamaagaamal irupadhumae
Unga kirubai suttha kirubaithanaaiya-2
Unga kirubai suttha kirubaithanaaiya-2

2. Naan immaṭṭum ivvalavay uyarinthum irupadhumae
Unga magimai maga magimaidhaanaaiya -2
Unga magimai maga magimaidhaanaaiya -2

3. Naan paavi aanalum palipeedam selvadhumae
Unga siluvai kora siluvaithaanaaiya -2
Unga siluvai kora siluvaithaanaaiya -2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo