என் சுவாசக் காற்றே என் – En Swasa Kaatrae

என் சுவாசக் காற்றே என் – En Swasa Kaatrae

என் சுவாசக் காற்றே என் வாழ்வின் ஊற்றே
இறைவா என் உள்ளம் வருவாய்
என்னுயிரின் உணவே என் வாழ்வின் வழியே
தலைவா நீ உன்னை தருவாய்
என் வாழ்வும் என் வளமும் எல்லாமும் நீதானே
இறைவா தலைவா அன்பினில் பொழிவாய்

என் சுவாச காற்றே என் வாழ்வின் ஊற்றே
இறைவா என் உள்ளம் வருவாய்

1.என் சொந்தம் யாவும் என் தேவை யாவும் நீதானே நீதானே இறைவா என் நெஞ்சில் நேசம் மாறாது என் பாசம் தருவாய் தருவாய் தலைவா

வாழ்நாளெல்லாம் நீ வேண்டுமே
வளர்ந்திட நாளும் வரம் வேண்டுமே(2)
வாழ்வாய் வழியாய் நிறைந்திட வருவாய்

என் சுவாச காற்றே என் வாழ்வின் ஊற்றே
இறைவா என் உள்ளம் வருவாய்
என்னுயிரின் உணவே என் வாழ்வின் வழியே
தலைவா நீ உன்னை தருவாய்

2.எழில் வானம் போல நிலைக்கும் உன் அன்பை அறிவேனே அறிவேனே இறைவா உன்னை போல நானும் பிறர் அன்பில் வளர அருள்வாய் அருள்வாயோ தலைவா

மகிழ்ந்திட நாளும் அருள் வேண்டுமே
ஒழிய நாளும் துணை வேண்டுமே( 2)

நிழலாய் நினைவாய் வாழ்வினில் வருவாய்

என் சுவாச காற்றே என் வாழ்வின் ஊற்றே
இறைவா என் உள்ளம் வருவாய்
என்னுயிரின் உணவே என் வாழ்வின் வழியே
தலைவா நீ உன்னை தருவாய்

என் வாழ்வும் என் வளமும் எல்லாமும் நீதானே
இறைவா தலைவா அன்பினில் பொழிவாய்

என் சுவாச காற்றே என் வாழ்வின் ஊற்றே
இறைவா என் உள்ளம் வருவாய்

En Swasa Kaatrae song lyrics in english

En Swasa Kaatrae En Vaalvin Oottrae
Iraiva En ullam Varuvaai
Ennuyirin Unavae En Vaalvin Vazhiyae
Thalaiva Nee Unnai Tharuvae
En Vaalvum En Valamum Ellamum Neethane
Iraiva Thalaiva Anbinil Polivaai – En Swasa

1.En SOntham Yaavum En Devai Yaavum Neethanae Neethanae Iraiva
En nenjil Neasam Maarathu En Paasam Tharuvaai Tharuvaai Thalaiva

Vaalnalellaam Nee Veandumae
Valarnthida Naalum Varam Veandumae-2
Vaalvaai Valiyaai Nirainthida Varuvaai

2.Ezhil Vaanam Pola Nilaikkum Un Anbai Ariveanae Ariveanae Iraiva Unnai
pola Naanum Prar Anbil Valara Arulvaai Arulvaayae Thalaiva

Magilnthida Naalum Arul Veandumae
Ozhiya Naalum Thunai Vendumae-2
Nizhalaal Ninaivaai Vaalvinil Varuvaai

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo