ஓசன்னா ஓசன்னா – Hosanna Hosanna

ஓசன்னா ஓசன்னா – Hosanna Hosanna

ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா
ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா
ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா
ஓசன்னா … (2)

1. ராஜாதி ராஜா இயேசுவே
கர்த்தாதி கர்த்தர் இயேசுவே
உலகின் இரட்சகர் இயேசுவே
ஓசன்னா

குருடரின் கண்களை திறந்தவர்
தண்ணீர் திராட்சை ரசமாய் மாற்றினார்
மரித்தோரை உயிருடன் எழுப்பினார்
ஓசன்னா

ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா
ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா
ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா
ஓசன்னா

2. சீயோன் குமர்த்தியே களி கூறு
எருசலேம் குமாரத்தியே கெம்பிரி
தாழ்மையின் ராஜா வருகிறார்
ஓசன்னா

யூத ராஜ சிங்கம் இயேசுவே
தேவ ஆட்டுக்குட்டி இயேசுவே
கழுதையின் மேலே வருகிறார் இயேசுவே
ஓசன்னா

ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா
ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா
ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா
ஓசன்னா

Hosanna Hosanna Song lyrics in english

Hosanna Hosanna Hosanna
Hosanna Hosanna Hosanna
Hosanna Hosanna Hosanna
Hosannaa….. (2)

1. Raajaadhi Raja Yesuvae
Karthadhi Karthar Yesuvae
Ulagin ratchagar Yesuvae
Hosanna

Kurudarin kangalai thirandhavar
Thanneer dhracha rasamai mattrinar
Marithorai uyirudan ezhupinar
Hosanna

Hosanna Hosanna Hosanna
Hosanna Hosanna Hosanna
Hosanna Hosanna Hosanna
Hosannaa….. (2)

2. Seeyon kumarthiyae kazhikuru
Erusalem kumarthiyae gembhiri
Thazhmaiyin raajaa varugirar
Hosanna

Yudha Raja singam Yesuvae
Dheva aatukutti Yesuvae
Kazhudhayin melae varigirar Yesuvae
Hosanna

Hosanna Hosanna Hosanna
Hosanna Hosanna Hosanna
Hosanna Hosanna Hosanna
Hosannaa….. (2)

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo