சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் – Santhikkum Mattum Karththar

சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் – Santhikkum Mattum Karththar

1. சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் காப்பார்,
நிலைத்திரு நீ அவரில்;
யுத்தம் முடிந்து மேல் வீட்டில்,
சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் காப்பார்,

பல்லவி

சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் காப்பார்,
மீட்பர் பாதம் சந்திக்கும் மட்டும்,
சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் காப்பார்,
கர்த்தர் காப்பார் சந்திக்கும் மட்டும்

2. சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் காப்பார்,
ஞானமாய் உனை நடத்தி,
மோசத்திற் குன்னை விலக்கி
சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் காப்பார்

3. சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் காப்பார்,
சிறகின் கீழ் உன்னைக் கூட்டி;
மன்னாவாலே உன்னை ஊட்டி,
சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் காப்பார்

Santhikkum Mattum Karththar song lyrics in english

1.Santhikkum Mattum Karththar Kaappaar
Nilaithiru Nee Avaril
Yuththam Mudinthu Meal Veettil
Santhikkum Mattum Karththar Kaappaar

Santhikkum Mattum Karththar Kaappaar
Meetppar Paatham Santhikkum Mattum
Santhikkum Mattum Karththar Kaappaar
Karththar Kaappaar Santhikkum Mattum

2.Santhikkum Mattum Karththar Kaappaar
Gnanamaai Unai Nadaththi
Mosaththirkku Unnai Vilakki
Santhikkum Mattum Karththar Kaappaar

3.Santhikkum Mattum Karththar Kaappaar
Siragin Keezh unnai Kootti
Mannaavaalae Unnai Ootti
Santhikkum Mattum Karththar Kaappaar

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo