சேவிப்பேன் நான் உம்மை – Sevippen Naan Ummai

சேவிப்பேன் நான் உம்மை – Sevippen Naan Ummai

சேவிப்பேன் நான் உம்மை (2)
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் ஆயுள் முடியும் வரை-
அல்லேலூயா
உம்மை சேவிப்பேன் (4)

1.எத்தனையோ முறை ஏமாற்றினேன்
உம்மை என்னை தள்ளி விடாமலே
மீண்டும் சேர்த்துக் கொண்டீரே -அல்லேலூயா

2.நித்தம் பலமுறை
பரிசுத்தம் தவறினேன்
உம் கிருபை இரக்கங்களால்
மன்னித்து ஏற்றுக் கொண்டீரே -அல்லேலூயா

Sevippen Naan Ummai song lyrics in english

Sevippen Naan Ummai
En Jeevan Piriyum Varai
En Aayul Mudiyum Varai
Alleluya
Ummai Seavippean

1.Eththanaiyo Murai Yeamattrinean
Ummai Ennai Thalli Vidamalae
Meendum Searthu Kondeerae – Alleluya

2.Niththam Palamurai
Parisuththam Thavarinean
Um Kirubai Erakkangalaal
Mannithu Yeattru Kondeerae – Alleluya

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo