திரித்துவ பொருளை திரியேக – Thirithuva Porulai Thiriyeha

திரித்துவ பொருளை திரியேக – Thirithuva Porulai Thiriyeha

திரித்துவப் பொருளை திரியேக வுருவை
தினமும் அல்லேலூயா துதியுங்கள் அவரை

கருத்தனைத் துதியும் வானுளவைகளே
களித்துன்ன தங்களில் துதியுந் தூதர்களே
கடவுளின் சேனைகளே துதியும்
கதிரவன் மதியே நட்சத்திரங்களே
கனவானங்களே சகல ஜனங்களே.

மகியுளவைகளே மகா நீர் மச்சங்களே
மழைகளே அக்கினியே மூடுபனிகளே
மலைகளே காற்றே மேடுகளே
மதுர மரங்களே கேதுருக்களே
மதவிலங்குகளே பறவையினங்களே

புவியரசர்களே சகல ஜனங்களே
புவன பிரபுக்களே நீதிபதிகளே
புகழ் வாலிபர் கன்னிகைகளே
புதல்வர்களே செல்வ புதல்விகளே
புங்கவனை துதியும் முதியோர்களே

ஆண்டவர் நாமம் அதிக உயர்ந்தது
அவர் மகிமை வான்புவியில் சிறந்தது
ஆனந்தமாய் தன்னடியார்கள்
அகமகிழ்ந்திஸ்ரவேல் வழிகளை வாழ்த்தினார்
அன்னவர்க்காய் ஒரு கொம்பையுயர்த்தினார்.

Thirithuva Porulai Thiriyeha song lyrics in english

Thirithuva Porulai Thiriyeha Uruvai
Thinamum Alleluya Thuthiyungak Avarai

karuthanai thuthiyum Vaanulavaikalale
kalithunna Thangalil Thuthiyum Thoothargakae
kadavulin Seanaigalae Thuthiyum
Kathiravan Mathiyae Natchathirangalae
Kanavaanagalae Sagala Jananglae

Magiyulavaigalae Maha Neer Matchangale
Mazhaigalai Akkiniyae Moodupaniklae
malaigalae Kaattrae Meadugalae
Mathura Marangalae Keathurugalae
matha Vilangungale Paravaiyinaglae

Puviyarasargalae Sagala Janaglae
puvana pirapukkale Neethipathikale
pugal vaalibar Kannigaiglae
Puthalvaragale Selva Puthalvigalae
pungavanai thuthiyum muthiyorgale

Aandavar Namam Athiga Uyarnthathu
Avar Magimai Vaan puviyil Siranthathu
Aanathanamaai Thannadiyargal
Agamalinthisthiravel Valikalai Vaalthinaar
Annavarkaai Oru Kombai Uyarthinaar

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo