பயத்தை போக்கவும் சந்தோஷத்தை – Bayaththai Pokkavum Santhosathai

பயத்தை போக்கவும் சந்தோஷத்தை – Bayaththai Pokkavum Santhosathai

பயத்தை போக்கவும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கவும்
யூதரின் ராஜா பிறந்தாரு

அவர் நாமம் அதிசயமானவர்
அவர் நாமம் ஆலோசனை கர்த்தர்

1.அடிமையின் வாழ்வில் இருந்த என்னை மகிமையாய் மாற்ற பிறந்தாரு
துர்மார்க்கமாய் வாழ்ந்த ராஜாக்களை அழிக்க ஏசு ராஜா வந்தாரு

2.பாவத்தில் மூழ்கி இருந்த என்னை பரிசுத்தமாய் மாற்ற பிறந்தாரு
இருளில் இருந்த ஜனங்களை மீட்க நித்திய வெளிச்சமாய் வந்தாரு

3.நம்மோடு உறவு கொள்ள கன்னியின் வயிற்றில் இம்மானுவேலாய் பிறந்தாரு
பரலோக வாழ்வை சுதந்தரிக்க இரட்சகர் ஆகி வந்தாரு

Bayaththai Pokkavum Santhosathai song lyrics in english

Bayaththai Pokkavum Santhosathai kodukkavum
Yutharin Raaja Piranthaaru

Avar Namam Athisayamanavar
Avar Naamam Aalosanai Karthar

1.Adimaiyin Vaalvil Iruntha Ennai magimaiyaai Maattra pirantharu
Thurmaarkkamaai Vaalntha Raajakkalai Alikka Yesu Raaja vantharu

2.Paavaththil Moolgi Iruntha Ennai Parisuththamaai Maattra Pirantharu
Irulil Iruntha Janangalai Meetka Niththiya Velichamaai Vanthaaru

3.Nammodu Uravu Kolla Kanniyin Vayittril Immanuvealaai Pirantharu
Paraloga Vaalvai Suthantharikka Ratchakar Aagi Vantharu

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo