பெந்தேகோஸ்தே நாளில் ஊற்றப்பட்ட – Penthecosthe Naalil Oottrapatta

பெந்தேகோஸ்தே நாளில் ஊற்றப்பட்ட – Penthecosthe Naalil Oottrapatta

பெந்தேகோஸ்தே நாளில் ஊற்றப்பட்ட
ஆவி எங்கள் சபை முழுவதும் ஊற்றிடுமே.
எலியாவின் நாளில் இறங்கிய ஆவி
எங்கள் தேசம் முழுவதும் இறங்கிடுமே -2

முழங்கால் முடங்கும்
நாவுகள் உரைக்கும் -2

கர்த்தரே தேவன் என்று
அவர் நாமம் இயேசு என்று
தேச முழுவதும்
இயேசு நாமம் உயர்த்துவோம் -2

1.பாகாலின் சேனைகள் எதிர்த்தாலும்
பலவந்தமாய் நம்மை தடுத்தாலும் -2
பட்சிக்கும் அக்கினியா இறங்குவார்
அனலான சால்வையால் மூடுவார் – 2 பெந்தேகோஸ்தே

2.சத்தியம் பேசிடும்
உண்மை ஊழியர் எழும்பனும்
சபைகள் பெருகனும்
தேவ ராஜ்ஜியம் இறங்கனும். – 2 பெந்தேகோஸ்தே

Penthecosthe Naalil Oottrapatta song lyrics in english

Penthecosthe Naalil Oottrapatta
Aavi ENgai Sbai Muluvathum Oottridumae
Eliyavin Naalil Erangiya Aavi
Engal Deasam Muluvathum Erangidumae -2

Mulangaal Mudangum
Naavugal Uraikkum -2

Kartharae Devan Entru
Avar Naamam Yesu Entru
Deasa Muluvathum
Yesu Naamam Uyarthuvom-2

1.Paakalin Seanaigal Ethirthalum
palavanthamaai Nammai thaduthalum -2
Patchikkum Akkiyaa Eranguvaar
Analaana Saalvaiyaal Mooduvaar -2

2.Saththiyam Peasidum
Unmai Oozhiyal Elumbanum
Sabaigal Peruganum
Deva Raajiyam Eranganum -2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo