மகிமையின் தேவதூதர் – Magimaiyin Devathoothar

மகிமையின் தேவதூதர் – Magimaiyin Devathoothar

1. மகிமையின் தேவதூதர்
மாசிறகை விரித்து
படைப்பில் மகிழ்ந்தார் போல
மேசியா பிறப்பிலும்.

பல்லவி

பாடி ……போற்றி, இயேசு ராஜனை வாழ்த்தி
பாடி ……போற்றி, இயேசு ராஜனை வாழ்த்துங்கள்.

2. புல்வெளியில் ஆட்டிடையார்
கண்ட மாமகிமையை
தேவன் மனுவாய் உதித்து
ஒளியும் வீசுவதால்.

3. நம்பிக்கை பயத்துடனும்
காத்திருப்பார் தூயவர்
அவரும் பிரசன்னமாகி
ஆலயம் நிரப்புவார்.

Magimaiyin Devathoothar song lyrics in english

1.Magimaiyin Devathoothar
maasiragai Virithu
Padaippil Magilnthaar Pola
Measiya pirappilum

Paadi Pottri Yesu Raajanai Vaalthi
Paadi Pottri Yesu Raajanai Vaalthungal

2.Pulveliyil Aattidaiyar
Kanda Maamagimaiyai
Devan Manuvaai Uthithu
Oliyum Veesuvathaal

3.Nambikkai bayathudanum
Kaathiruppaar Thooyavar
Avarum Pirasannamagi
Aalyam nirppuvaar

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo