மெட்டு சாந்தமுள்ள இயேசுவே – Mettu Saanthamulla Yesuvae

மெட்டு சாந்தமுள்ள இயேசுவே – Mettu Saanthamulla Yesuvae

Jesus is my strength and might (Tune: Innocent_’)

மெட்டு சாந்தமுள்ள இயேசுவே
இயேசு என் புகலிடம்
இயேசு என் ஆத்ம நேசர்!
இயேசு என் நற் காவலர்
அவரே எனதெல்லாம்

Mettu Saanthamulla Yesuvae song lyrics in english

Mettu Saanthamulla Yesuvae
Yesu En Pugalidam
Yesu En Aathma Neasar
Yesu En Narkaavalar
Avarae Enathellaam

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo