யாவே என் அடைக்கலம் – YAHWEH EN ADAIKALAM

யாவே என் அடைக்கலம் – YAHWEH EN ADAIKALAM

யாவே யாவே என் அடைக்கலம் எந்தன் பெலனே
யாவே யாவே என் ஆபத்தில் நல்ல துணையே
யாவே யாவே என் அடைக்கலம் எந்தன் பெலனே
யாவே யாவே என் ஆபத்தில் நல்ல துணையே
நாங்கள் ஆராதிக்கும் எங்கள் தேவன் எங்களை விடுவிக்க வல்லவரே
நாங்கள் ஆராதிக்கும் எங்கள் தேவன் எங்களை விடுவிக்க வல்லவரே

நம்பிடுவேன் எந்தன் கரம் பிடித்தீரே
ஆராதிப்பேன் எந்தன் ஜெயக்கொடி நீரே – 2
நம்பிடுவேன் எந்தன் கரம் பிடித்தீரே
ஆராதிப்பேன் எந்தன் ஜெயக்கொடி நீரே – 2
அலைகள் மத்தியில் அமிழ்ந்திடும் போது
உம்மை அல்லாமல் யாரும் எனக்கில்லையே
அலைகள் மத்தியில் அமிழ்ந்திடும் போது
உம்மை அல்லாமல் யாரும் எனக்கில்லையே

நீரே என் கோட்டை
நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் தேவன் நீரே
நீரே என் கோட்டை
நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் தேவன் நீரே

யாவே யாவே என் அடைக்கலம் எந்தன் பெலனே
யாவே யாவே என் ஆபத்தில் நல்ல துணையே

நீரே என் கோட்டை
நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் தேவன் நீரே
நீரே என் கோட்டை
நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் தேவன் நீரே

யாவே யாவே என் அடைக்கலம் எந்தன் பெலனே
யாவே யாவே என் ஆபத்தில் நல்ல துணையே

நாங்கள் ஆராதிக்கும் எங்கள் தேவன் எங்களை விடுவிக்க வல்லவரே
நாங்கள் ஆராதிக்கும் எங்கள் தேவன் எங்களை விடுவிக்க வல்லவரே
நீரே என் கோட்டை
நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் தேவன் நீரே
நீரே என் கோட்டை
நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் தேவன் நீரே

நீரே என் கோட்டை
நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் தேவன் நீரே
நீரே என் கோட்டை
நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் தேவன் நீரே

YAHWEH EN ADAIKALAM SONG Lyrics in English

Yahweh Yahweh En Adaikalam Enthan Belanae
Yahweh Yahweh En Aabaththil Nalla Thunaiyae -2

Naangal Aarathikkum Engal Devan Englai viduvikka Vallarae -2

Nambiduvean Enthan Karam Piditheerae
Aarathippean Enthan Jeyakodi Neerae -2
Ummai Allamal Yaarum Enkkillayae
Alaigal Maththil Alminthidum Pothu
Ummai Allamal Yaarum Enakkillayae

Neerae En Koattai
Neerae En Thanjam
Neerae En Deavan Neerae -2

Yahweh | Acoustic | Elevation Worship

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo