ரட்சகா யேசு ராஜா – Ratchaka Yesu Raja

Deal Score0
Deal Score0

ரட்சகா யேசு ராஜா – Ratchaka Yesu Raja

1.ரட்சகா யேசு ராஜா தாம் பட்சமுடன் எமைக் கவர்ந்தவராம், அர்ச்சனை செய்வோம் அவரை நாம், உச்சரிப்போம் அவர் திருநாமம்.
எல்லாம் வல்ல யேசுவை நாம் சொல்லால் போற்றிப் பணிசெய்வோம்.

2.மீட்பர் ஏசுவே வல்லவராம், மேன்மையுள்ள ஆண்டவராம்.
கேட்போர் யாருக்கும் அருள் நாதர், கீழோர்களை உயர்த்தவராம் மாட்சியுற்ற ஏசுவை யாம், மனமுவந்து பணி செய்வோம்.

Ratchaka Yesu Raja song lyrics in english

1.Ratchaka Yesu Raja Thaam Patchamudan Emai Kavarnthavaraam
Archanai Seivom Avarai Naam Utcharippom Avar Thirunaamam
Ellam Valla Yesuvai Naam Sollaal Pottri Paniseivom

2.Meetpar Yesuvae Vallavaraam Meanmaiyulla Aandavaraam
Keatpoar Yaarukkum Arul Naathar Keezhorkalai Uyarththavaraam
Maatchiyuttra Yesuvai Yam Manamuvanthu Pani Seivom

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo