ఎత్తుకే ఎదిగిన – Yethuke Yedigina

ఎత్తుకే ఎదిగిన – Yethuke Yedigina

Na Priya Yesu Raa – Pranith Paul- The Bride’s Maranatha Cry


ఎత్తుకే ఎదిగిన
నామమే పొందినా {2}
నాకు మాత్రము నీవే చాలయ్య
నీ జాడలో నేనడుస్తానయ్య
నీ కౌగిలిలో నే ఉంటా…
రా నా ప్రియా యేసు రా … ఓ ..
రా నా ప్రియా యేసు రా {2}


1. ఆశీర్వాదములు కావయ్యా
అభిషేకము కొరకు కాదయ్యా {2}
నీవే నా ఆశీర్వదమయ్య
నీవు లేని అభిషేకం నాకెందుకయ్యా {2}
నిన్ను తాకనా నా ప్రాణం నీవయ్య
నీ జాడలో నే నడుస్తానయ్య…
నీ కౌగిలిలో నే ఉంటా… ఓ ..
రా నా ప్రియా యేసు రా …
రా నా ప్రియా యేసు రా {2}


నీకై నేను నాకై నీవు
ఉంటే చాలయ్య అదియే నా ఆశ దేవా ..
నాలో ఉన్నవాడా నాతో ఉన్నవాడా
నీవుంటే చాలయ్య రావా నాకై
నా ప్రాణం నీవయ్య
నా ప్రేమా నీకేయ్య
నీవే నా ఊపిరి యేసయ్య
నీ పాదాలపై అత్తరునై నేనుంటా
నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసయ్య


2. పరలోకమూ కొరకు కాదయ్యా
వరములా కొరకు కాదయ్యా …
ప్రవచనములా కొరకు కాదయ్యా
నీవుంటే నాకు చాలయ్య …
నీ శ్వాసే పరలోకం దేవా
నిన్ను పోలిన వరములు ఏవి లేవయ్య
ఏనెని వరములు నాకున్న
నీవు లేని జీవితమే వ్యర్ధముగా
నీ కోసమే బ్రతికెదను యేసయ్య
నీ కోసమే చావైనా మేలేగా


నీకై ఎవరు రాకున్నా ఓ ..
నీ సువార్తను ప్రకటిస్తా ఓ ..
నీ హతసాక్షిగా నే చస్తా
రా నా ప్రియా యేసు రా …

 


నీ చేయ్యి తాకగానే కన్నీరు పొంగి పొర్లే
నా కన్నిటిని చూసి నీ కన్నిరే నన్ను చేరే
కన్నీరు కలిసినటు కలవాలనుంది యేసు
నీకై నే వేచి ఉన్న రావా నాకై …
నా గుండె చప్పుడే పిలిచే నిన్ను రమ్మని
నీవే నా ఊపిరి యేసయ్య
నీ గుండె లోతున ఆలోచన నేనేగా
నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసయ్య ఓ ..


నాకు మాత్రము నీవే చాలయ్య {4}
వీడని ప్రియుడవు రావా నాకై
నిన్ను పోలి ఉంటానే రావా నాకై …
వేచియున్న నీ కోసం రావా నాకై …
ప్రేమిస్తున్న నిన్నే నే రావా నాకై …
రావా దేవా.. రావా దేవా ..
నాకు మాత్రమూ నీవే చాలయ్య
నా కోసము రావా యేసయ్య త్వరగా


English lyrics

Yethuke Yedigina

Namame Pondhina(2)
Naku Mathrame Neve Chaluaiyaa
Ne Jadalo Nenadustanu Aiyaa
Nee kougililo Ne Vunta
Ra… Na Priya Yesu Ra… Oo
Ra… Na Priya Yesu Ra…(2)


1. Ashirvadamulu Kavuaiyaa
Abhishekam Koraku Kadaiyaa(2)
Neve Na Ashirvadamaiyaa
Nevu Leni Abhishekam Nakendukuaiyaa (2)
Ninnu Thakana Na Pranam Nevaiyaa
Ne Jadalo Nenadustanu Aiyaa
Nee kougililo Ne Vunta… Oo…
Ra… Na Priya Yesu Ra…
Ra… Na Priya Yesu Ra…(2)


Nekai Nenu Nakai Nevu
Vunte Chalu Adiyee Na Asha Deva…
Nalo Vunnavada Natho Vunnavada
Nevunte Chalu Aiyaa Ravaa Nakai
Na Pranam Nevuaiyaa
Na Prema Nekaiyaa
Neve Na Oopiri Yesayya
Nee Padhalapai Athaarunai Vunta
Naa Prana Priyuda Yesayyaa


2. Pralokam Koraku Kadaiyaa
Varamula Koraku Kadaiyaa…
Pravachanamula Koraku Kadaiyaa
Nevunte Naku Chalaiyaa…
Ne Swase Pralokam Devaa
Ninnu Polina Varamulu Avi Levaiyaa
Annianni Varamulu Nakunna
Nevu Leni Jeevitham Veyaardhamga
Nee Kosame Brathikedanu Yesayya
Nee Kosam Chavuainaa Melegaa

Nekai Evaru Rakunna Oo…
Nee Suvarthanu Prakatistha Oo…
Nee Hathasakshi Ga Ne Chastha
Ra Na Priya Yesu Raa…


Nee Cheyi Thakagane Kanniru Pongi Porle
Naa Kannitini Chusi Nee Kannire Nanu Chere
Kanniru Kalasinattu Kalavaninundhi Yesu
Nekai Vechi Vunna Rava Nakai…
Naa Gunde Chappude Pilachey Ninnu Rammani
Neve Naa Oopiri Yesayya
Nee Gunde Lothuna Alochana Nenegaa
Naa Prana Priyudaa Yesayya Oo…


Naku Matramu Neve Chalaiyaa (4)
Vedani Priyudavu Rava Nakai
Ninnu Poli Vuntane Rava Nakai…
Vechiunna Ne Kosam Rava Nakai…

Premisthunna Ninne Ne Rava Nakai…
Rava Devaa… Rava Devaa…
Naku Matram Neve Chalaiyaa…
Nakosam Rava Yesayya Tvaraga…

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo