ನನ್ನ ಕಾಣ್ವವನೇ – Nanna Kaanvavane Song Lyrics

ನನ್ನ ಕಾಣ್ವವನೇ – Nanna Kaanvavane Song Lyrics

ನನ್ನ ಕಾಣ್ವವನೇ
ದಿನವೂ ಕಾಯ್ವವನೇ

ಪರಿಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದಿರುವೇ
ಸುತ್ತಲು ಆವರಿಸಿರುವೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ವದು ಎದ್ದೇಳ್ವದು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರುವೆ

ನನ್ನಾಸೆ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲಾ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿತಿರುವೆ
ನಡೆಯೊದನ್ನು ನಾ ಮಲಗೋದನ್ನು
ಅಪ್ಪಾ ನೀ ಅರಿತಿರುವೆ

ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜಾ ಯೇಸು ರಾಜಾ (2)

ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನಾವರಿಸಿ
ನನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವೆ
ನಿನ್ ಹಸ್ತದಿಂದ ದಿನವು ನನ್ನ
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವೆ

ಗರ್ಭದಲ್ಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು
ನನ್ ರಚನೆಯ ಗಮನಿಸಿದೆ
ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ
ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ

Nanna Kaanvavane song lyrics in English

Nanna Kaanvavane
Dinavu Kaivavane

Parikshisi thilidiruve
Sutthalu Aavarisiruve
Kulithukolvadu naa eddelvadu
Channagi arithiruve

1. Nannase bayakegalella
Sampuurna arithiruve
Nadeyodannu malagodannu
Appa nee arithiruve

Sthothra Raja Yesu Raja (2)

2. Hinde munde nannannaavarisi
Nanna suthuvaridiruve
Nin hasthadinda dinavu nanna
Bigiyaagi hididhiruve

3. Garbhadalle nannannu kandu
Nan rachaneya gamaniside
Adbhuthavagi vichithravagi
Nannannu roopiside

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo