அன்புள்ள என்னேசு நீரென் – Anbulla Enyeasu Neeren

அன்புள்ள என்னேசு நீரென் – Anbulla Enyeasu Neeren

பல்லவி

அன்புள்ள என்னேசு நீரென் அருளுறவாமே!
அருளுறவாமே! என தரும் மகிழாமே!

சரணங்கள்

1. உந்தன் கிருபைதனையே உண்மையாய்ப் பற்றினேனையா!
எந்தநாளும் உமது சேவை யான் செய்வேன் மெய்யே! – அன்பு

2. நம்பிக்கையால் காக்கப்பட்டு நானுன் பெலனையும் பெற்று
தம்பிரானுனில் வாழ்கிறேன் தயக்கமே யற்று! – அன்பு

3. உள்வினையால் உருக்கப்பட்டேன் உன்னருளால் கழுவப்பட்டேன்;
கள்ளப் பேயோடமர் புரிந்து கனஜெயம் பெற்றேன்! – அன்பு

4. வாரும் கிறிஸ்தேசு நாதா வந்தென்னுள்ளில் தங்கும் போதா!
சீரடைந்தேனென்று சாட்சி சொல்லச் செய் நீதா! – அன்பு

Anbulla Enyeasu Neeren song lyrics in english

Anbulla Enyeasu Neeren Aruluravaamae
Aruluravaamae Ena Tharum Magilaamae

1.Unthan Kirubaithanaiyae Unmaiyaai Pattrineanaiyaa
Entha Naalum Umathu Saevai Seivean Meiyae- Anbu

2.Nambikkaiyaal Kaakkappattu Naanun Belanaiyum Pettru
Thambinaanunil Vaalkirean Thayakkamae Yattru – Anbu

3.Ulvinaiyaal Urukkappattean Unnarulaal Kazhuvappattean
Kalla Peayodamar Purinthu GanaJeyam Peattrean

4.Vaarum Kiristhesu Naathaa Vanthennullil Thangum Poothaa
Seeradainthaenentru Saatchi Solla Sei Neethaa – Anbu

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo