அண்ணல் கிறிஸ்தேசையனே-annal kristheyseiyaney


அண்ணல் கிறிஸ்தேசையனே – Annal kristheyseiyanae

பல்லவி

அண்ணல் கிறிஸ்தேசையனே – அரும்பாவிக்கும்
திண்ணமாய் இரட்சை ஈயும் புண்ணிய புனிதனே!

சரணங்கள்

1. இருண்ட பாவ உளையில் புரண்ட பாவி எந்தனை
திரண்ட தயவால் தூக்கி திரும்ப இந்நிர்ப்பந்தனை
திருவழியில் – அவரருளொளியில் – தினம்
தேற்றி நடத்தி ஆளும் – அண்ணல்

2. மனதுக்கோர் வழிகாட்டி மார்க்க நெறியிலோட்டி
தினம் மறை அமுதூட்டி திருவருள் தனைச் சூட்டி
தினம் காப்பாரே; என்னருள் மேய்ப்பரே – எந்தன்
தேசிகரும் அவரே! – அண்ணல்

3. உண்மையாய் மனம் நொந்து உருகி வரும் பாவிக்கு
ஜென்ம பாவத்தோடவன் கன்மபாவமும் போக்கி
புரிவாரோ – இரட்சை – அவர் நேரே – திவ்விய
குருவாயுதித்தவரே – அண்ணல்

4. பாவியே நீயும் இன்று பரமன் இயேசுவை அண்டு
தாவியுன் மனங்கண்டு தர இரட்சை அங்கே யுண்டு
தவறாதே – மனம் – பதறாதே – நல்ல
தருணமிதை விடாதே – அண்ணல்

Annal kristheyseiyanae -Arumbavikkum
Thinnamaai Ratchai Eeyum Punniya Punithanae!

1.Irunda Paava Ulaiyil Puranda Paavi Enthanai
Thiranda Thayavaal Thooki Thiruba Innirpanthanai
Thiruvazhiyil Avararuloloyil Thinam
Theattri Nadaththi Aalum – Annal

2.Manathukkor Vazhikaatti Maarkka Neariyilotti
Thinam Marai Amuthootti Thiruvarul Thananai Sootti
Thinam Kaappaarae; Ennarul Meipparae – Enthan
Desikarum Avarae- Annal

3.Unmaiyaai Manam Nonthu Urugi varum Paavikku
Jenma Paavaththodavan Kanmapaavamum Pookki
Purivaaro Ratchai Avar Nearae Dhiviya
Guruvaai uthithavarae – Annal

4.Paaviyae Neeyum Intru Paraman Yesuvai Andu
Thaaviyun Manankandu Thara Ratchai Angae Undu
Thavaraathae – manam – Patharathae – Nalla
Tharunamithai Vidaathae – Annal

அண்ணல் கிறிஸ்தேசையனே – Annal kristheyseiyaney

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo