அருணோதயம் ஜெபிக்கிறேன் – arunoothayam jebikkiren

அருணோதயம் ஜெபிக்கிறேன் – Arunoothayam Jebikkiren


பல்லவி

அருணோதயம் ஜெபிக்கிறேன்
அருள் பரனே கேளுமேன்
ஆவி வரம் தாருமேன் – என் இயேசுவே

சரணங்கள்

1. கருணையுடன் கடந்தராவில் காப்பாற்றினீர் தெய்வமே
கரங்குவித்து ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் – என் இயேசுவே
சிரங்குனிந்து ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் – அருணோதயம்

2. கதிரவன் எழும்பிவரும் முறையின்படி என்மேலே,
கர்த்தரே நீர் பிரகாசித்திடும் – என் இயேசுவே
நித்தம் நித்தம் பிரகாசித்திடும் – அருணோதயம்

3. மாமிசமும் கண்ணும் இந்த மாய்கையில் விழாமலே
ஆவிக்குள்ளடங்கச் செய்யுமேன் – என் இயேசுவே
பாவிக்கருள் பெய்யச் செய்யுமேன் – அருணோதயம்

4. செய்யும் வேலை யாவுக்குமென் மா கிருபை வேணுமே
இல்லாவிடில் நான் வெறுமையே – என் இயேசுவே
எல்லாம் உம்மால் கூடும் உண்மையே – அருணோதயம்

5. வருகைக்கேற்ற ஆயத்தமும் மறுபிறப்பின் ஆவியும்
மனமிரங்கித் தாருமேசையா – என் இயேசுவே
தினமுமென்னைக் காருமேசையா – அருணோதயம்

6. அன்பு, பலம், தெளிந்த புத்தி, ஆவி வரந் தாருமேன்
அடியேன் ஜெபம் ஏற்றுக் கொள்ளுமேன் – என் தேவனே
அருமை மீட்பர் மூலம் கேட்கிறேன் – அருணோதயம்

Arunoothayam Jebikkiren
Arul Paranae Kealumean
Aavi Varam Thaarumean – En Yeasuvae

1.Karunaiyudan Kadantharaavil Kaappaattrineer Deivamae
Karanguviththu Sthoththirikiran – En Yeasuvae
Siranguninthu Sthoththirikiran

2.Kathiravan Elumbivarum Muraiyin Padi En Mealae
Karththarae Neer Pirakaasiththidum – En Yeasuvae
Niththam Niththam Pirakaasiththidum

3.Maamisamum Kannum Intha Maaikaiyil Vizhamalae
Aavikulladanga Seiyumean – En Yeasuvae
Paavikkarul Poiyya Seiyumean

4.Seiyum Vealai Yaavukumean Maa Kirubai Veanumae
Illavidil Naan Vearumaiyae – En Yeasuvae
Ellaam Ummal Koodum Unmaiyae

5.Varukaikeattra Aayaththamum Marupirappin Aaviyum
Manamirangi Thaarumeasaiyaa – En Yeasuvae
Thinamum Ennai Kaarumeasaiyaa

6.Anbu Balam Thealintha Puththi Aavai Varan Thaarumean
Adiyean Jebam Yeattru Kollumean – En Devanae
Arumai Meetppar Moolam Keatkirean

 

அருணோதயம் ஜெபிக்கிறேன்
அருள்பரனே கேளுமே
ஆவிவரந்தாருமே – என் யேசுவே

1. கருணையுடன் கடந்தராவில்
காப்பாற்றினீர் தெய்வமே
கரங்குவித்து ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் – என் யேசுவே
சிரங்குனிந்து ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்

2. இந்தநாளைக் காணச் செய்தீர்
இரக்கமுள்ள தெய்வமே
இதற்காய் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் – என் யேசுவே
இதயத்தாலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்

3. கதிரவன் எழும்பிவரும்
முறையின்படியே என்மேல்
கர்த்தரே நீர் பிரகாசித்திடும் – என் யேசுவே
நித்தம் நித்தம் பிரகாசித்திடும்

4. பகலில் வரும் மோசமொன்றும்
தமியன்மேல் விழாமலே
பாதுகாக்க வேணும் தெய்வமே – என் யேசுவே
சூதுவாது போக்கும் தெய்வமே

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo