எல்லாம் இயேசுவே – Ellam Yesuve Enakku Ellam Lyrics

எல்லாம் இயேசுவே – Ellam Yesuve Enakku Ellam Lyrics

எல்லாம் இயேசுவே
எனக்கெல்லாம் இயேசுவே
தொல்லை மிகு இவ்வுலகில்
துணை இயேசுவே

1. ஆயனும் சகாயனும்
நேயனுமுபாயனும்
நாயனும் எனக்கன்பான
ஞானமணவாளனும்

2. தந்தை தாயினம் ஜனம்
பந்துள்ளோர் சிநேகிதர்
சந்தோட சகலயோக
சம்பூரண பாக்யமும்

3. கவலையிலாறுதலும்
கங்குலிலென் ஜோதியும்
கஷ்ட நோய்ப் படுக்கையிலே
கை கண்ட ஒளஷதமும்

4. போதகப் பிதாவுமென்
போக்கினில் வரத்தினில்
ஆதரவு செய்திடுங்
கூட்டாளியுமென் தோழனும்

5. அணியு மாபரணமும்
ஆஸ்தியும் சம்பாத்தியமும்
பிணையாளியும் மீட்பருமென்
பிரிய மத்தியஸ்தனும்

6. ஆன ஜீவ அப்பமும்
ஆவலுமென் காவலும்
ஞான கீதமும் சதுரும்
நாட்டமும் கொண்டாட்டமும்

Ellam Yesuve Enakku Ellam Lyrics in English

Ellam Yesuve Enakku Ellam Yesuvae

Thollai Migu Evvulagil Thunai Yesuvae

1.Aayanum Sakaayanum Neayanum Ubaayanum
Naayanum Enakkanpaana Ganana Mana Vaalanamum

2.Thanthai Thaayinum Janam Panthollor Sineakithar
Santhoda Sagalayoga Sambooran Baakyamum

3. Kavaliyilaaruthalum Gangulilen Jothiyum
Kasat Noai Padukkaiyilae Kai Kanda Owshathamum

4.Pothaka Pithavumen Pokkinil Varaththinil
Aatharavu Seithidun Koottaliyumen Thozhanum

5.Aniyum Aabaranmum Aasthiyum Sambaththiyamum
Pinaiyaaliyum Meetparumen Piriya Maththiyasthanum

6.Aana Jeeva Appamum Aavalumen Kaavalum
Ganana Keetham Sathurum Naattamum Kondattamum

தேவனாகிய கர்த்தர் கிழக்கே ஏதேன் என்னும் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி, தாம் உருவாக்கின மனுஷனை அதிலே வைத்தார்.

And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

ஆதியாகமம் | Genesis: 2: 8

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo