என்ன என் ஆனந்தம் – Enna yen Aanantham

என்ன என் ஆனந்தம் – Enna En Aanantham

1. என்ன என் ஆனந்தம்! என்ன என் பேரின்பம்!
தூதரோடு நின்று நானும் அன்பரைப் பாடிடுவேன்

2. இத்தரை யாத்திரையில் முற்றிலும் போராட்டமே
மண்ணில் வெற்றி சிறந்தோர்க்கெல்லாம் நித்திய மகிமையே – என்ன

3. மண்ணான இந்த உடல் மண்ணாகப் போனாலுமே
எக்காளம் தொனிக்கும் போது தன்னுருவாயெழும்பும் – என்ன

4. லோக ஜீவனே இது புல்லுக்கொப்பானதே
வாடிப்போகும் பூவைப்போல மாய்ந்துபோகுமே! – என்ன

5. இப்பாழுலகினில் எனக்காசை ஒன்றுண்டோ? வெறும்
பஞ்சைப் போல் பறந்து போகும் பாழுலகமே – என்ன

6. என் நேசர் மார்பினில் நான் சாயும் நேரமே
என்ன இன்பம்! என்ன மதுரம்! சொல்லலரியதே – என்ன

7. பொன் தளமாம் வீதி இங்கித சாலேமிலே
பொன் நேசரோடு நின்று நானும் ஓடி யுலாவிடுவேன் – என்ன

Enna yen Aanantham song lyrics in english

1.Enna En Aanantham Enna En Pearinbam
Thootharodu Nintru Naanum Anbarai Paadiduvean

2.Iththarai Yaaththiraiyil Muttrilum Poraattamae
Mannil Veattri Siranthor Kellaam Niththiya Magimaiyae

3.Mannaana Intha Udal Mannaaga Ponaalumae
Ekkaalam Thonikkum Pothu Thannuruvaai Ezhumbum

4.Loga Jeevanae Ithu Pullukkoppaanathae
Vaadipogum Poovai Pola Maainthu Pogumae

5.Eppaalulaginil Enakkaasai Ontrundo Vearum
Panjai Poal Paranthu Pogum Paalulagame

6.En Neasar Maarbinil Naan Saayum Nearamae
Enna Inbam Enna Maduram Sollalariyathae

7.Pon Thalamaam Veethi Ingitha Saalaemilae
Pon Neasarodu Nintru Naanum Oodi Ulaaviduvean

1. என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் பேரின்பம்
தூதரோடு சேர்ந்து நானும் அன்பரைப் பாடிடுவேன்

2. லோக ஜீவனே புல்லுக்கு ஒப்பானதே
வாடிப்போகும் பூவைப்போல மாண்டு போகுமே – என்ன

3. இத்தரை யாத்திரையே முற்றிலும் போராட்டமே
மண்ணில் வெற்றி சிறந்தோர்க்கு நித்திய மகிமையே – என்ன

4. வீணை சப்தமும் தம்புரு முழக்கமும்
கர்த்தரின் சப்தம் கேட்டு நானும் மகிழ்ந்து பூரிப்பேன் – என்ன

5. என் நேசர் மார்பில் நான் சாயும் நேரத்தில்
என்ன இன்பம் என்ன மதுரம் சொல்லரிதே – என்ன

6. இப்பாழுலகத்தில் என் ஆசை ஒன்றுண்டோ
பஞ்சுபோல் பறந்து போமே பாழுலகமே – என்ன

அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வரப்பண்ணினார், அவன் நித்திரையடைந்தான்; அவர் அவன் விலா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து, அந்த இடத்தைச் சதையினால் அடைத்தார்.

And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

ஆதியாகமம் | Genesis: 2: 21

https://www.instagram.com/p/BQ1TGuaA6Dt/

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo