எத்தனை நாவால் துதிப்பேன் ஏதும் – Ethanai Naavaal Thuthipean Yethum

எத்தனை நாவால் துதிப்பேன் ஏதும் – Ethanai Naavaal Thuthipean Yethum

பல்லவி

எத்தனை நாவால் துதிப்பேன் – ஏதும்
அற்ற மா பாவி நான் பெற்ற கிருபைக்காய்!

அனுபல்லவி

பித்தனாம் பேயின் அடிமைத்தனத்தில்
பிடிபட்ட பாவியை மீட்டதற்காக

சரணங்கள்

1. பாவத்தில் ஜனிப்பிக்கப்பட்டேன் – பின்னும்
பலவித ஆங்காரங் கொண்டு நடந்தேன்;
ஆபத்தில் பலமுறை அகப்பட்ட பாவியை
அழித்துப்போடாமலே வைத்ததற்காக – எத்தனை

2. குடிவெறி களியாட்டுச் செய்தேன் – வாயால்
கோட் சொல்லிக் கோபங்கள் மூட்டியே விட்டேன்
அடியேனை மீட்பதற்காகவே இயேசு
அற்புத நாதரைக் கொடுத்ததற்காக – எத்தனை

3. பாதகரோடு சஞ்சரித்தேன் – நாவால்
பரியாசம் பண்ணியே நாட்களைக் கெடுத்தேனே;
தீதான பாதகர் கூட்டத்தை விட்டு
தேவதாசர்களோடு சேர்த்ததற்காக – எத்தனை

4. உலகத்தைப் பலகாலஞ் சுமந்தேன் – பின்னும்
உறவின் முறையாரைச் சிலகாலஞ் சுமந்தேன்
அலகைப்பயல் போட்ட வலை யாதென்றுணர
அடியேனுக்காவியின் அருள்வரம் கொடுத்தீர் – எத்தனை

5. பதினோராம் மணி நேரம் மட்டும் – கெட்ட
பாவி நான் பாவத்தில் தூங்கிக்கிடந்தேன்;
எதிரொலி ஓசைபோல் மனந்திரும்பென்ற
எக்காள சத்தத்தைக் கேட்டு எழுந்த நான் – எத்தனை

Ethanai Naavaal Thuthipean Yethum song lyrics in english

Ethanai Naavaal Thuthipean – Yethum
Attra Maa Paavi Naan Pettra Kirubaikaai

Piththanaam Peayin Adimaithanaththil
Pidipatta Paaviyai Meettatharkaga

1.Paavaththil Janipikkapattean Pinnum
palavitha Aankaarang Kondu Nadanthean
Aabaththil Palamurai Aagapatta Paaviyai
Azhithupodamalae Vaiththarkaga

2.Kudiveri Kazhiyaattu Seithean- Vaayaal
koat solli kobangal Moottiyae Vittean
Adiyeanai Meetpatharkavae Yesu
Aruputha Naatharai Koduththarkaga

3.Paathakarodu Sanjariththean – Naavaal
Pariyaasam Panniyae Naatkalai Keaduthteane
Theethaana Paathagar Koottaththai Vittu
Devathaasarkalodu Searththarkaga

4.Ulagaththai Palakaalam Sumanthean – Pinnum
Uravin Muraiyaarai Silakaalam Sumanthean
Alagaipayal potta valai Yathentrunara
Adiyeanukkaaviyin Arulvaram Kodutheer

5.Pathinoraam Mani Nearam Mattum Ketta
Paavi Naan Paavaththil Thoongikidanthean
Ethiroli Oosaipol Manthrumentra
Ekkala Saththathai Keattu Ezhulntha Naan

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo