Lallalam Padum -ലല്ലല്ലം പാടും കുരുവികളെ

Deal Score+1
Deal Score+1
Join Us 

ലല്ലല്ലം പാടും കുരുവികളെ..
പാടി പറക്കും കുരുവികളെ..
നിങ്ങളറിഞ്ഞോ ആ സന്തോഷം..
ദൂരെ ഉദിച്ചൊരു പൊൻ നക്ഷത്രം..
അങ്ങു ദൂരെ ഉദിച്ചൊരു പൊൻ നക്ഷത്രം.. /(2)

വരുവിൻ വരുവിൻ നിങ്ങൾ വരുവിൻ..
ബാത്‌ലഹേമിൽ.. പുൽതൊഴുത്തിൽ..
നമുക്കായി ഒരു ശിശു ജാതനായി..
മണ്ണിൽ നമുക്കായി ഒരു ശിശു ഭൂജാതനായി..

/ആകാശ വീഥിയിൽ മാലാഖാമാർ.
ആനന്ദ സ്തുതിഗീതം പാടിടുന്നു.. /(2)
/ആ നല്ല സുദിനം ഘോഷിക്കുവാൻ..
വിണ്ണിൽ മാലോക്കരെല്ലാം ഒത്തുകൂടി.. /(2)


വരുവിൻ വരുവിൻ നിങ്ങൾ വരുവിൻ..
ബാത്‌ലഹേമിൽ.. പുൽതൊഴുത്തിൽ..
നമുക്കായി ഒരു ശിശു ജാതനായി..
മണ്ണിൽ നമുക്കായി ഒരു ശിശു ഭൂജാതനായി..

ലല്ലല്ലം പാടും കുരുവികളെ..
പാടി പറക്കും കുരുവികളെ..
നിങ്ങളറിഞ്ഞോ ആ സന്തോഷം..
ദൂരെ ഉദിച്ചൊരു പൊൻ നക്ഷത്രം..
അങ്ങു ദൂരെ ഉദിച്ചൊരു പൊൻ നക്ഷത്രം..


/സർവ്വ ഭൂമിക്കും രാജാവു നീ..
ഇസ്രായേലിൻ അധിപൻ നീ.. /(2)
/രാജാധിരാജനായി പിറന്നവൻ നീ..
എങ്ങും കാഹള ധ്വാനികൾ മുഴക്കീടുവിൻ.. /(2)


ലല്ലല്ലം പാടും കുരുവികളെ..
പാടി പറക്കും കുരുവികളെ..
നിങ്ങളറിഞ്ഞോ ആ സന്തോഷം..
ദൂരെ ഉദിച്ചൊരു പൊൻ നക്ഷത്രം..
അങ്ങു ദൂരെ ഉദിച്ചൊരു പൊൻ നക്ഷത്രം..


/വരുവിൻ വരുവിൻ നിങ്ങൾ വരുവിൻ..
ബാത്‌ലഹേമിൽ.. പുൽതൊഴുത്തിൽ..
നമുക്കായി ഒരു ശിശു ജാതനായി..
മണ്ണിൽ നമുക്കായി ഒരു ശിശു ഭൂജാതനായി.. /(2)

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   Sign in and copy the lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password